Artikelen

In deze rubriek vind je interessante artikelen over diverse huizen, informatie over en deelname aan informatiebijeenkomsten van ’t Heft alsmede informatie over en deelname aan ontwikkel- en pilotprojecten. 

Den Boogaard in beeld

Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. In december waren wij te gast Den Boogaard, cultureel centrum in Moergestel.

Lees verder »

WAT IS ER NODIG OM ZORG OP HET DORP VEILIG TE STELLEN?

’t Heft is lid van de commissie dorpshuizen van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen die op landelijk niveau de belangen van de dorps- en gemeenschapshuizen behartigd. Omdat de LVKK dit jaar graag in Brabant het jaarlijkse symposium wilde houden kwam men terecht bij een van onze leden Dorpshuis de Phoenix in Schaijk.

Lees verder »

LEEFBAARHEID IN DE DORPEN

Uit de contacten met onze leden, maar ook met diverse gemeenten en in het bijzonder die in Noordoost-Brabant, blijkt dat er intensief gezocht wordt door besturen hoe een goede invulling te geven aan een dorps -en gemeenschapshuis dat bijdraagt aan de maatschappelijke behoeften en leefbaarheid van een dorp of wijk. Ook gemeenten zoeken naar de invulling hoe hen daarbij te faciliteren.

Lees verder »

Acropolis Megen in beeld

Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. Recent waren wij te gast in Acropolis te Megen. Wij hebben daar vergaderd in de voormalige docentenkamer van het gymnasium.

Lees verder »

Ontmoetingscentrum Ons Mevrouw in Middelbeers in beeld

Voor de bestuursvergadering van 5 april waren we te gast bij Ontmoetingscentrum de Beerzen genaamd Ons Mevrouw in Middelbeers. Middelbeers valt onder de gemeente Oirschot. We worden allerhartelijkst ontvangen door John van de Rijdt, voorzitter Stichting Ontmoetingscentrum de Beerzen.

Lees verder »

De toekomst van jouw buurthuis

Voor het derde jaar op een rij heeft ’t Heft de training “een toekomstbestendig buurthuis” georganiseerd en aangeboden aan onze leden. Aan de laatste training namen welgeteld zes buurthuizen deel. We waren te gast bij Gemeenschapshuis De Rots in Boxtel, waar we met alle zorg omringd werden. De trainers van Buurtbinders legden met hun deskundige

Lees verder »
Deelnemers training 2022 en 2023 gastheer- en gastvrouwschap

Workshop gastheer- / gastvrouwschap 2023

Deelnemers diverse workshops In onze buurt-/dorpshuizen wordt goed gastheerschap/gastvrouwschap en voedselveiligheid steeds belangrijker. Daarom heeft ’t Heft een training ontwikkeld voor de vrijwilligers in buurt-/dorpshuizen, die regelmatig contact hebben met klanten. Omdat deze groep vrijwillige gastheren/gastvrouwen ook vaak met horeca-activiteiten te maken heeft, wordt een combinatie gemaakt met voedselveiligheid. Bijvoorbeeld het bereiden van gerechten of het

Lees verder »

Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders

De beheerder/bedrijfsleider vervult een cruciale rol in het succes van een buurt/gemeenschapshuis. ’t Heft heeft voor hen een driedaagse training ontwikkeld, die aansluit op de huidige behoeften en dilemma’s van de beheerders/bedrijfsleiders, zoals: aansturing van vrijwilligers, sociale omgang, klantgerichtheid, ondernemerschap, communicatie en invloed van maatschappelijke ontwikkelingen.

Lees verder »

Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn van toepassing voor een stichting van buurthuizen, gemeenschapscentra, ontmoetingscentra, MFA’s et cetera?

Lees verder »
't Heft trainingen

De vitaliteit van gemeenschapshuizen in Meierijstad

In meer en meer gemeenten zien we dat gemeenten de gemeenschapshuizen zien als een vitale schakel in de leefbaarheid van een wijk en dorp. Om die reden willen ze ook beter stilstaan bij de vraag wat hebben de (besturen van) de huizen nodig om dat ook waar te kunnen maken.

Lees verder »

Buurthuis Irene in beeld

Op mijn rondreis langs de buurthuizen van Noord-Brabant ben ik deze keer in West-Brabant. In Willemstad om precies te zijn. De naam Willemstad wordt voor deze plaats sinds 1584 gehanteerd. Willemstad is een echte gezellige vestingstad, het ligt waar Volkerak en Hollandsdiep elkaar ontmoeten. De stad heeft momenteel ruim 3000 inwoners, verdeeld over een aantal woonkernen. Ik ben een beetje te vroeg op mijn afspraak bij Stichting Buurthuis Irene. Eenmaal binnen, kom ik midden in een grote bedrijvigheid.

Lees verder »
BHV-hesje

BHV’er wel of niet verplicht?

Is een BHV’er wel of niet verplicht in een gemeenschapshuis? Regelmatig bereiken ons vragen van leden óf en wanneer een persoon met een BHV-certificaat verplicht is en wanneer die dan aanwezig moet zijn. Belangrijk is bijvoorbeeld of er in jouw organisatie wel of geen betaalde werknemers zijn. Van invloed is ook of er meerdere huurders zijn. Voor activiteiten die vergunnings- of meldingsplichtig zijn moet men de richtlijnen van de gemeente in acht nemen. Het is dus een ingewikkeld thema, we willen je wegwijs maken. 

Lees verder »

Workshop voor bedrijfsleiders/beheerders van buurt en gemeenschapshuizen

Al acht keer is de jaarlijkse training voor beheerders/bedrijfsleiders georganiseerd. Bijna 100 beheerders/bedrijfsleiders hebben deelgenomen aan deze speciale driedaagse training (De achtste training start eind september dit jaar). Alle deelnemers zijn altijd vol lof over de training, maar geven ook aan behoefte te hebben aan een soort “terugkomdag”. Een paar jaar geleden heeft ’t Heft zo’n terugkomdag

Lees verder »

’t Hart van Oijen in Beeld

Door Jo van Oosterhout Op mijn maandelijkse trip langs de Brabantse dorpshuizen ben ik deze keer in de buurt van Oss. Om precies te zijn in het mooie dorpje Oijen. Oijen heeft een rijke historie, het wordt in oude kronieken al vermeld in het jaar 1062. De naam Oijen wordt verklaard door het oude woord

Lees verder »

MFC Oelbroeck in Beeld

Op mijn rondreis langs de dorpshuizen van Noord-Brabant ben ik deze keer in Het Land Van Cuijk, om preciezer te zijn in het mooie dorpje Sint Anthonis. Dit is niet toevallig. Kort geleden is het Multi Functioneel Centrum (MFC) Oelbroeck na een grote verbouwing, feestelijk heropend. Sint Anthonis maakt sinds 2021 deel uit van de

Lees verder »

GEMEENSCHAPSHUIS 2.0 TRAJECT IN OSS AFGEROND

Op 14 april werd in een gezellige bijeenkomst het gemeenschapshuis 2.0 traject in Oss afgerond. Vertegenwoordigers van de vijf betrokken huizen luisterden naar korte presentaties (‘pitches’). Hierin gaf ieder huis kort weer wat het plan was om tot een gemeenschapshuis 2.0 te komen. Wat je daarvoor als huis samen met verenigingen, organisaties, inwoners gaat doen.

Lees verder »

FINANCIËLE POSITIE DORPSHUIZEN DOOR CORONA VERSLECHTERD

De financiële positie van dorps- en buurthuizen is in de afgelopen twee jaar ernstig verslechterd. Door de opeenvolgende corona-maatregelen hebben veel besturen ingeteerd op hun vermogen en noodzakelijke investeringen uitgesteld. Dit blijkt uit een onlangs landelijk gehouden enquête onder 850 dorpshuizen. Door deze ontwikkeling dreigen dorpshuizen hun belangrijke functie als sociale ontmoetingsplaats kwijt te raken. 560 dorpshuizen

Lees verder »
deelnemers 2021

Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders 2022

De beheerder/bedrijfsleider vervult een cruciale rol in het succes van een buurt/gemeenschapshuis. ’t Heft heeft voor hen een driedaagse training ontwikkeld, die aansluit op de huidige behoeften en dilemma’s van de beheerders/bedrijfsleiders, zoals: aansturing van vrijwilligers, sociale omgang, klantgerichtheid, ondernemerschap, communicatie en invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Na eerdere succesvolle edities wordt de training in het

Lees verder »

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG, KLACHTENPROCEDURES EN BUURT- EN GEMEENSCHAPSHUIZEN

Steeds vaker en nu bijna dagelijks bereiken ons via de media berichten over gevallen van grensoverschrijdend gedrag binnen bedrijven, organisaties, instanties en verenigingen. Ongetwijfeld zal dit zich ook kunnen voordoen binnen buurt-, dorps- en gemeenschapshuizen. Het is goed om daar nu aandacht aan te schenken en bijvoorbeeld daar (klachten)procedures over vast te leggen. Documenten omtrent informatie naar

Lees verder »

AANDACHT VOOR UBO

DE UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE Alle dorpshuizen, wat voor rechtspersoon ook zijn benaderd door de Kamer van Koophandel om wat genoemd wordt de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van de rechtspersoon aan te wijzen en te registreren. Begrijpelijk, zo horen wij van verschillende kanten, voelt men weerzin tegen (weer) een extra bureaucratische actie die ondernomen moet worden. Immers, hoewel we

Lees verder »

Cultuur Centrum Baarle in Beeld

Op mijn rondreis langs gemeenschapshuizen in Brabant was ik deze keer in Baarle-Nassau bij Cultuur Centrum Baarle. Ik werd ontvangen door de directeur in een imposant gebouw. Dit gebouw (het oudste gedeelte is mee dan 100 jaar oud!) was eerst in functie als broederklooster, waar jongens werden opgeleid tot broeder. In de jaren 60 werden

Lees verder »
't Heft trainingen

Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang na 25 januari 2022

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s. Ook voor dorps- en buurthuizen betekenen de nieuwe versoepelingen dat er weer meer kan. Bij zowel Sociaal Werk Nederland als het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners komen veel vragen binnen hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of activiteiten en evenementen weer door

Lees verder »

Weten of jouw organisatie in aanmerking komt voor ondersteuning bij verduurzaming?

Startbijeenkomst Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed Ben jij verantwoordelijk voor het behoud en beheer van maatschappelijk vastgoed in een kleine gemeente (< 25.000 inwoners)? En zijn er binnen jouw organisatie plannen om te verduurzamen? Dan kan het Ontzorgingsloket Maatschappelijk Vastgoed van de Provincie Noord-Brabant hierbij helpen. Benieuwd hoe? Ontdek het tijdens de digitale informatiebijeenkomst op 25 januari

Lees verder »
Buurthuizen 't Heft

Verduurzamen Maatschappelijke Gebouwen

De coöperatieve Rabobank levert een actieve bijdrage aan een duurzamere leefomgeving. Daarom investeren ze in zonnepanelen voor maatschappelijke gebouwen zoals scholen, musea, bibliotheken, theaters, clubhuizen en buurthuizen. Als lid van Rabobank bepaal jij mee welke maatschappelijke gebouwen Rabobank helpt te verduurzamen door middel van zonnepanelen. Goed voor jou & goed voor jouw omgeving.

Lees verder »
Nieuwstheft header

Handreiking buurthuizen: omgaan met de coronamaatregelen na 13 november

Vanaf zaterdag 13 november 2021 gelden er weer strengere maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het Coronavirus. Bij zowel Sociaal Werk Nederland als het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners komen veel vragen binnen hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of activiteiten en evenementen geannuleerd dienen te worden. Het is van belang te beseffen dat er

Lees verder »
deelnemers 2021

Training voor bedrijfsleiders / beheerder 2021

Op maandag 1 november jl.. is de training voor bedrijfsleiders/beheerders afgesloten. In cultureel centrum Den Boogaard in Moergestel waren de cursisten, met een bestuurslid van hun gemeenschapshuis/buurthuis, daarvoor uitgenodigd. Tijdens de  afsluitende bijeenkomst zijn nog veel vragen aan de orde geweest, waar een boeiende discussie over ontstond. Opmerkelijk en illustratief was een opmerking van Door

Lees verder »

Maatschappelijke rol & functie – Klaar voor de toekomst

De training Maatschappelijke rol & functie – Klaar voor de toekomst zit erop! Een reeks van vijf bijeenkomsten gevolgd door tien deelnemers van vier verschillende buurthuizen.    De cursief opgenomen teksten zijn opmerkingen van deelnemers die gemaakt zijn tijdens de evaluatie “Deze cursus helpt je echt als je als bestuur nog niet heel helder hebt hoe

Lees verder »

De Valuwe uit Cuijck in beeld

Op een mooie vrijdagmiddag in september maak ik, Jo van Oosterhout, kennis met MFA De Valuwe in het Oost-Brabantse Cuijk. In een prachtig pand word ik ontvangen door een van de beheerders. Het blijkt dat de “M” van “multifunctioneel” ook op haar betrekking heeft: naast haar beheerders-rol is zij ook penningmeester en kok! Mijn gesprekspartner

Lees verder »

Workshop gastheer/gastvrouw en voedselveiligheid

In onze buurt-/dorpshuizen wordt goed gastheerschap/gastvrouwschap en voedselveiligheid steeds belangrijker. Daarom heeft ’t Heft een training ontwikkeld voor de vrijwilligers in buurt-/dorpshuizen, die regelmatig contact hebben met klanten. Omdat deze groep vrijwillige gastheren/gastvrouwen ook vaak met horeca-activiteiten te maken heeft, wordt een combinatie gemaakt met voedselveiligheid. Bijvoorbeeld het bereiden van gerechten of het uitserveren van maaltijden.

Lees verder »

Advies Coronamaatregelen voor gemeenschapshuizen november 2021

Gebruik de Regel van Vijf: 1. Coronapas CTB is niet nodig in gemeenschapshuis.Wel CTB nodig vanaf 18 jaar bij: voorstellingen evenementen cultuur en sportbeoefening ( dans,gym,muziek,zang e.d.) ‘pure kroeg/bar’) 2. Mondkapjes bij lopen in de ruimte  3. Geen handen geven, wel handhygiëne  4. Houd afstand 5. Goed ventileren  Download hier de volledige ‘Handreiking dorps- en

Lees verder »

Handreiking buurthuizen: omgaan met de coronamaatregelen na 25 september

In deze handreiking wordt uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang. Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, meegelezen door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. DOWNLOAD DE HANDREIKING

Lees verder »

Dorpshuis Lieshout in beeld

Op een zonnige middag rijd ik, Jo van Oosterhout, door het dorp Lieshout een typisch Brabants dorp met ongeveer 4200 inwoners. Via een gemeentelijke herindeling in 1997 is Lieshout onderdeel van de gemeente Laarbeek. Ik nader mijn doel, kom langs de basisschool en direct daarnaast valt het
Dorpshuis Lieshout op. Ik ben welkom, de deur staat open en de manager van het dorpshuis staat mij al op te wachten. Na de kennismaking en de onontbeerlijke koffie starten we ons gesprek. 

Lees verder »

Enthousiaste start van gemeenschapshuis 2.0 trajecten in Oss

n mei en juni zijn vijf huizen in de gemeente Oss enthousiast gestart met een gemeenschapshuis 2.0-traject.

Dit traject door ’t Heft samen met het PON en de KNHM ontwikkeld moet resulteren in:
– Een nieuwe visie en aanbod dat aansluit bij de behoefte van wijk of dorp
– Een gedegen ondernemingsplan waarmee middels gezonde bedrijfsvoering en exploitatie dat nieuwe aanbod gerealiseerd kan worden.
-Verbreding van het eigenaarschap van het huis naar het dorp op de wijk.

We zijn in Oss gestart omdat deze gemeente gelooft in de belangrijke maatschappelijke functie die buurthuizen hebben voor de buurten en dorpen, maar ook zien dat de besturen ondersteund moeten worden om dat te kunnen blijven waarmaken.

Lees verder »

Dorpshuis De Haarstek in beeld

Haarsteeg is een mooi landelijk dorp, gelegen tussen Heusden en Vlijmen. We, onze penningmeester en ik, worden vriendelijk ontvangen door twee bestuursleden van de Haarstek. Dorpshuis de Haarstek was voorheen een café, dancing, enzovoorts.

Lees verder »
deelnemers training aan tafel

Met elkaar leren is een aanbeveling voor iedereen

De training bestuursvaardigheden genaamd ‘Besturen, een vak apart, wordt op verzoek in het najaar opnieuw gegeven. Er is beperkt plaats. Dus ben er snel bij en meld je samen met een of meer collega-bestuursleden aan. Aanmelden kan via de website of een mail naar info@theft.nl De voorjaarstraining is door de deelnemers met veel enthousiasme ontvangen;

Lees verder »
mensen aan het werk in gemeenschapshuis

Het is zover: de deuren van de gemeenschapshuizen mogen weer open!

Zoals bekend mogen dorps- en buurthuizen weer voor een (groot) deel open vanaf 5 juni. Dat zal veel actieve bewoners en hun buurtgenoten enorm goed doen.  Lees hier het artikel dat de LSA zojuist op haar website publiceerde.  In dit blog geven ze antwoord op een aantal belangrijke vragen zoals: hoeveel mensen mogen binnen zijn?

Lees verder »

Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, onverantwoordelijk financieel beheer een andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het is goed na te gaan of je op dit moment in de interne reglementen, de statuten al voldoende hebt geregeld

Lees verder »

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2020

De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft voor alle huizen tot andere acties en aandachtspunten geleid als in de diverse jaarplannen werd voorzien. Ook voor ’t Heft betekende dit dat de nadruk op een aantal andere zaken kwamen te liggen. Tegelijkertijd werd met name door de langdurige sluitingen in 2020 duidelijk dat de dorps- en gemeenschapshuizen een zeer belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Het wegvallen daarvan was met name voor de groep kwetsbare mensen extra problematisch.

Lees verder »

Wijkcentrum De Bergspil in beeld

Een beetje verscholen achter het winkelcentrum van de wijk Tolberg in Roosendaal, ligt het gebouw van Wijkcentrum De Bergspil. Reden van het bezoek van het bestuur van ’t Heft is dat het bestuur graag van dichtbij meemaakt wat er leeft bij de leden en daarbij waar mogelijk meehelpt bij problemen en vragen. 

Lees verder »

Training op maat voor beheerders / bedrijfsleiders

’t Heft heeft een driedaagse training ontwikkeld die aansluit op de huidige behoeften en dilemma’s van de beheerders / bedrijfsleiders, zoals: aansturing van vrijwilligers, sociale omgang, klantgerichtheid, ondernemerschap, communicatie en invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Na eerdere succesvolle edities wordt de training in het najaar van 2021 opnieuw gegeven.

Lees verder »