Artikelen

In deze rubriek vind je interessante artikelen over diverse huizen, informatie over en deelname aan informatiebijeenkomsten van ’t Heft alsmede informatie over en deelname aan ontwikkel- en pilotprojecten. 

Nieuwstheft header

Handreiking buurthuizen: omgaan met de coronamaatregelen na 25 september

In deze handreiking wordt uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang. Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, meegelezen door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. DOWNLOAD DE HANDREIKING

Lees verder »

Dorpshuis Lieshout in beeld

Op een zonnige middag rijd ik, Jo van Oosterhout, door het dorp Lieshout een typisch Brabants dorp met ongeveer 4200 inwoners. Via een gemeentelijke herindeling in 1997 is Lieshout onderdeel van de gemeente Laarbeek. Ik nader mijn doel, kom langs de basisschool en direct daarnaast valt het
Dorpshuis Lieshout op. Ik ben welkom, de deur staat open en de manager van het dorpshuis staat mij al op te wachten. Na de kennismaking en de onontbeerlijke koffie starten we ons gesprek. 

Lees verder »

Enthousiaste start van gemeenschapshuis 2.0 trajecten in Oss

n mei en juni zijn vijf huizen in de gemeente Oss enthousiast gestart met een gemeenschapshuis 2.0-traject.

Dit traject door ’t Heft samen met het PON en de KNHM ontwikkeld moet resulteren in:
– Een nieuwe visie en aanbod dat aansluit bij de behoefte van wijk of dorp
– Een gedegen ondernemingsplan waarmee middels gezonde bedrijfsvoering en exploitatie dat nieuwe aanbod gerealiseerd kan worden.
-Verbreding van het eigenaarschap van het huis naar het dorp op de wijk.

We zijn in Oss gestart omdat deze gemeente gelooft in de belangrijke maatschappelijke functie die buurthuizen hebben voor de buurten en dorpen, maar ook zien dat de besturen ondersteund moeten worden om dat te kunnen blijven waarmaken.

Lees verder »

Dorpshuis De Haarstek in beeld

Haarsteeg is een mooi landelijk dorp, gelegen tussen Heusden en Vlijmen. We, onze penningmeester en ik, worden vriendelijk ontvangen door twee bestuursleden van de Haarstek. Dorpshuis de Haarstek was voorheen een café, dancing, enzovoorts.

Lees verder »
deelnemers training aan tafel

Met elkaar leren is een aanbeveling voor iedereen

De training bestuursvaardigheden genaamd ‘Besturen, een vak apart, wordt op verzoek in het najaar opnieuw gegeven. Er is beperkt plaats. Dus ben er snel bij en meld je samen met een of meer collega-bestuursleden aan. Aanmelden kan via de website of een mail naar info@theft.nl De voorjaarstraining is door de deelnemers met veel enthousiasme ontvangen;

Lees verder »
mensen aan het werk in gemeenschapshuis

Het is zover: de deuren van de gemeenschapshuizen mogen weer open!

Zoals bekend mogen dorps- en buurthuizen weer voor een (groot) deel open vanaf 5 juni. Dat zal veel actieve bewoners en hun buurtgenoten enorm goed doen.  Lees hier het artikel dat de LSA zojuist op haar website publiceerde.  In dit blog geven ze antwoord op een aantal belangrijke vragen zoals: hoeveel mensen mogen binnen zijn?

Lees verder »

Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, onverantwoordelijk financieel beheer een andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het is goed na te gaan of je op dit moment in de interne reglementen, de statuten al voldoende hebt geregeld

Lees verder »

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2020

De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft voor alle huizen tot andere acties en aandachtspunten geleid als in de diverse jaarplannen werd voorzien. Ook voor ’t Heft betekende dit dat de nadruk op een aantal andere zaken kwamen te liggen. Tegelijkertijd werd met name door de langdurige sluitingen in 2020 duidelijk dat de dorps- en gemeenschapshuizen een zeer belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Het wegvallen daarvan was met name voor de groep kwetsbare mensen extra problematisch.

Lees verder »

Wijkcentrum De Bergspil in beeld

Een beetje verscholen achter het winkelcentrum van de wijk Tolberg in Roosendaal, ligt het gebouw van Wijkcentrum De Bergspil. Reden van het bezoek van het bestuur van ’t Heft is dat het bestuur graag van dichtbij meemaakt wat er leeft bij de leden en daarbij waar mogelijk meehelpt bij problemen en vragen. 

Lees verder »

Meld project aan bij Fonds Cohesie

Cohesie, het maatschappelijk fonds van Hendriks Coppelmans Bouwgroep, is weer op zoek naar goededoelen projecten die de woon- en leefomgeving van mensen verbeteren. Deze projecten maken kans op een financiële ondersteuning. Zo helpt de bouwgroep de projecten een stapje verder. Ook dit jaar krijgt iedereen de mogelijkheid om een project in te dienen.

Lees verder »

Corona: zakelijke impact langdurige sluiting huizen

Al eerder hebben we aangegeven landelijk aan te kaarten dat er ook oog is voor de zakelijke impact van een langdurige sluiting van de huizen. Voor veel leden zal de exploitatie in 2020 flink onder druk komen te staan en mogelijk op overzienbare termijn liquiditeitsproblemen. Landelijk is mede daarom een brief naar alle colleges en raadsleden in Nederland gestuurd.

Lees verder »

De Engelenburcht zoekt een bedrijfsleider/beheerder

Ben je, als volgende carrièrestap, op zoek naar een echte 1000-poot baan met veel perspectief? Dan is Stichting Dorpshuis Engelen op zoek naar jou. Wij nodigen je uit te solliciteren naar de functie van BEDRIJFSLEIDER/BEHEERDER van De Engelenburcht mits je de volgende vragen met een volmondig ja beantwoordt: hou je van een afwisselend takenpakket van

Lees verder »

Verslag training beheerders / bedrijfsleiders 2020

Verslag training beheerders / bedrijfsleiders 2020 Trainster: Astrid van Hout Op maandag 7 december jl. is de training voor bedrijfsleiders/beheerders afgesloten. In cultureel centrum Den Boogaard in Moergestel waren de cursisten, met een bestuurslid van hun gemeenschapshuis/buurthuis, daarvoor uitgenodigd. Voor de afsluiting van de driedaagse training was Wim Schuurmans uitgenodigd. Hij gaf een inspirerende lezing over

Lees verder »

Dorps- en gemeenschapshuizen in 2020

Het verdriet, onrust en angst die de coronapandemie met zich meebracht heeft de besturen, medewerkers en natuurlijk bezoekers van de huizen niet onberoerd gelaten. Naast hetgeen verschillenden onder ons in eigen kring persoonlijk meemaakten, was ook de sluiting voor onze gasten vervelend. Sociale activiteiten werden in belangrijke mate tot nul gereduceerd. Voor wie de wekelijkse

Lees verder »

Dorpshuizen 2.0 maak je niet alleen

Op onze regiobijeenkomsten eind vorig jaar en ook uit de rondgang langs verschillende besturen deze maand komt naar voren dat veel besturen worstelen met de vraag hoe je rol als gemeenschapshuis voor de gemeenschap goed in te vullen. De lange sluiting in het kader van de coronamaatregelen heeft voor velen extra duidelijk gemaakt hoe belangrijk de huizen zijn voor individuen, verenigingen en voor het sociale cement.

Lees verder »

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we als bestuur besloten om in augustus en september op bezoek te gaan bij in totaal zestien besturen van onze leden. Gesprekspunten waren onder andere wat betekenen de diverse coronamaatregelen voor jullie huis, hoe werk je als huis

Lees verder »

Nieuwe cursussen ’t Heft voor iedereen betaalbaar

In het najaar van 2019 hebben we als Heft-bestuur een viertal regionale bijeenkomsten gehouden. Bij het onderwerp: “wat kan ’t Heft voor je betekenen? “ kwam de vraag naar voren over deskundigheidsbevordering voor bestuurders, vrijwilligers en beheerders. Op basis daarvan zijn we aan de slag gegaan om voor die onderwerpen een concreet aanbod te ontwikkelen.  Tegelijkertijd

Lees verder »

Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders 2020

’’t Heft heeft samen met een expertteam een driedaagse training ontwikkeld die aansluit op de huidige behoeften en dilemma’s van de beheerders/bedrijfsleiders, zoals: aansturing van vrijwilligers, sociale omgang, klantgerichtheid, ondernemerschap, communicatie en invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Na eerdere succesvolle edities wordt de training in het najaar van 2020 opnieuw gegeven.

Lees verder »

Parkpaviljoen ontvangt steun voor “Afhalen… bij Bert”

In het kader van ‘verbinding’, het hoofddoel van de stichting, kun je bij het Parkpaviljoen al sinds lange tijd, één keer per week aanschuiven voor een tweegangen maaltijd. Elke donderdag kan men er gezamenlijk eten waardoor ook sociale contacten versterkt worden. Vanwege de coronamaatregelen is dit niet meer mogelijk. De huiskok wilde zijn gasten in deze moeilijke tijd niet in de steek laten en op zijn initiatief werd er gestart met ‘Afhalen bij…Bert’.

Lees verder »

Netwerkbijeenkomst beheerders/bedrijfsleiders 2019

’’t Heft heeft samen met een expertteam een driedaagse training ontwikkeld die aansluit op de huidige behoeften en dilemma’s van de beheerders/bedrijfsleiders, zoals: aansturing van vrijwilligers, sociale omgang, klantgerichtheid, ondernemerschap, communicatie en invloed van maatschappelijke ontwikkelingen. Na eerdere succesvolle edities wordt de training in het najaar van 2020 opnieuw gegeven.

Lees verder »

Verslag training beheerders / bedrijfsleiders 2019

Trainster: Astrid van Hout Op maandag 25 november j.l. is de training voor beheerders/bedrijfsleiders afgesloten. In Dorpshuis De Moerkoal in Middelrode waren de cursisten, met een bestuurslid van hun wijk/buurthuis, daarvoor uitgenodigd. Astrid van Hout, die door haar jarenlange ervaring heel goed het proces en de individuele leerwensen kon bewaken, fungeerde als trainer. Ook dit

Lees verder »

Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om het centrum een prominente plaats te geven in de lokale samenleving. Het gemeenschapshuis is in onze visie nadrukkelijk een plaats waar inwoners elkaar ontmoeten, waar uitwisseling plaatsvindt en nieuwe ideeën ontwikkeld worden. ’t Heft wil

Lees verder »

VSBfonds Dorps- en buurthuizen belangrijk voor leefbaarheid buurten en wijken

Donatieadviseurs Diana Verwaijen en Johan van Rooij aan het werk in Tilburg In sterke wijken en buurten is veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dit komt de leefbaarheid ten goede. Dorps- en buurthuizen zijn ontmoetingsplekken, waar allerlei activiteiten en het verenigingsleven plaats vinden. Wij geven financiële steun voor de ontwikkeling van deze ontmoetingsplekken omdat we

Lees verder »

Sesan Academie in Brabant

Door Jaap Lucieer SESAM adviseur    Voordat ik nader inga op de activiteiten van de SESAM academie in Brabant en meer specifiek in of voor de buurthuizen in Brabant zal ik eerst nader ingaan op wie en wat de SESAM academie is. De SESAM academie is een landelijk maatschappelijk adviesbureau van vrijwilligers dat al 15 jaar

Lees verder »

Doen wat je al deed en dementie daarin meenemen

Cultureel Centrum Servaes in Heeswijk Op de deur van steeds meer gemeenschapshuizen zie je het logo van een dementievriendelijk gemeenschapshuis met het herkenbare blauwe vergeet-mij-nietje. Ze zijn een onmisbare schakel in de tientallen dementievriendelijke gemeenschappen die floreren in Brabant. Met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers en de gemeente werken zij samen aan tien doelstellingen. Rode draad is een

Lees verder »

Terugkomdag training beheerders

Vanaf 2014 heeft het bestuur van ’t Heft ieder jaar een training voor beheerders georganiseerd. In totaal hebben 55 beheerders aan de driedaagse training deelgenomen. Bij de evaluatie wordt er, naast de positieve reacties en goede score voor de begeleiding, zeer geregeld de suggestie gedaan om een terugkomdag te organiseren. Beheerders geven aan dat ze

Lees verder »

MuzeRijk is een gewone normale wereld, waar je er even uit bent

Mensen met dementie wonen langer thuis. Het is heel belangrijk dat zij kunnen blijven meedoen in de gemeenschap. Ook gemeenschapshuizen in Brabant gaan hiermee steeds meer aan de gang. Dit is een belangrijke schakel in de veel bredere beweging van dementievriendelijke gemeenschappen in Brabant. Lees hier over de sleutels tot succes van de dementievriendelijke benadering van MuzeRijk in Uden.

Lees verder »

Wat voor MFA buurt of gemeenschapshuis willen we worden

Van gemeenschapshuizen wordt een steeds belangrijkere bijdrage verwacht aan een goede leefbaarheid in de buurten, wijken of dorpen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat dit met zo weinig mogelijk subsidie gebeurt. Die uitdaging kun je en wil je als bestuur van een huis niet alleen aangaan. Een breder gevoeld eigenaarschap vanuit de lokale gemeenschap van deze uitdaging

Lees verder »

Besparingen bij de bedrijfsvoering

Om tot een financieel gezond gemeenschapshuis te komen kijk je zowel naar de inkomstenkant als naar de kostenkant. En aan de kostenkant zijn bij een gemeenschapshuis op diverse fronten besparingen mogelijk. Een aantal voorbeelden: Elk jaar een nieuw energiecontract afsluiten leidt al snel tot enkele honderden € besparing. Blijven zitten bij een van de grote

Lees verder »

Vraagbaak voor bestuur en beheer

De Vraagbaak is er speciaal voor bestuursleden en beheerders van dorps- en buurthuizen (en natuurlijk bedoelen we dan ook gemeenschapshuizen, Kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties). De Vraagbaak bevat inmiddels al 190 artikelen. Denk aan onderwerpen als wet- en regelgeving, verzekeringen en andere serieuze zaken die met veiligheid en aansprakelijkheid te maken hebben. Maar er zijn

Lees verder »

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). En in het genoemde rijtje staat ook: ‘multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)’. Deze energiebelasting betaalt het huis aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf

Lees verder »

Energietraject

Dat energie een hot item is, is niemand ontgaan Maar wat kan of moet een gemeenschapshuis hier mee? Op welke manier kun je als gemeenschapshuis bijdragen aan een verduurzaming, aan een energieneutraal huis; beter voor het klimaat en uiteindelijk ook beter voor de portemonnee. Waar moeten we op letten, wat kan beter of moet anders

Lees verder »

Van dementievriendelijk is het maar een kleine stap naar mensvriendelijk

Mensen met dementie wonen langer thuis. Het is heel belangrijk dat zij kunnen blijven meedoen in de gemeenschap. Ook gemeenschapshuizen in Brabant gaan hiermee steeds meer aan de gang. Dit is een belangrijke schakel in de veel bredere beweging van dementievriendelijke gemeenschappen in Brabant. We geven drie voorbeelden. Meer inspiratie opdoen? Een mooi moment voor gemeenschapshuizen om zich te verdiepen in het thema “dementievriendelijk” is het Festival Om Nooit Te Vergeten, op 17 mei 2019 in de Koepel in Breda.

Lees verder »

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is ons gemeenschapshuis? Stelt je bestuur zichzelf deze vraag? Dan kan de vitaliteitsscan je daar een antwoord op geven. Vitaliteitsscan waarom? Een gemeenschapshuis besturen en beheren is anno 2019 een pittige klus. Hoe fitter en vitaler je bent, hoe soepeler je de dagelijkse dingen kunt doen. En je houdt energie over voor zaken

Lees verder »

Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds twee jaren ook gerealiseerd. Voor het bestuur van ’t Heft de reden om na te denken welke koers we willen varen en hoe we onze leden zo goed mogelijk kunnen bedienen en hun belangen kunnen

Lees verder »

Haalbaarheidsonderzoek muzemobiel

In de MFA MuzeRijk is men er van overtuigd dat een groot aantal bewoners behoefte heeft aan een speciale vervoervoorziening. MuzeRijk ligt midden in de Bitswijk, met circa 4100 bewoners is het een wijk binnen de gemeente Uden. In de wijk is op dit moment als enige het vervoersysteem Regiotaxi beschikbaar voor verplaatsingen over korte

Lees verder »

Wijkcentrum de Back hard op weg naar energieneutraal

Met de ingebruikname van twee nieuwe warmtepompen is de Back in Tilburg heel hard op weg om het eerste energie-neutrale wijkcentrum in Nederland te worden. Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Tilburg was deze plaatsing van twee warmtepompen mogelijk. Een goede reden om Theo van Willigenburg, de voorzitter van het bestuur eens te bevragen.

Lees verder »

OZB-woningtarief

Gemeenten hebben sinds kort de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen) het woningtarief in rekening te brengen voor de ozb in plaats van het tarief voor niet-woningen. Dit gaat in per 1 januari 2019. Dit volgt uit een op 15 november 2018 door de Tweede Kamer aangenomen amendement dat artikel 220f van de Gemeentewet wijzigt.

Lees verder »

Creatieve oplossingen voor horeca en beheer in MuzeRijk

MuzeRijk is een relatief grote MFA, midden in een jaren ’60-wijk van de gemeente Uden. MuzeRijk is het bruisende hart in de Bitswijk in Uden. Er is een unieke samenwerking tussen onderwijs en opvang, welzijn, sport, zorg en wonen. Je kunt er ontmoeten, ontwikkelen, bewegen en wonen. In de ontmoetingsruimte, het hart van de MFA, bevindt zich de horeca.

Lees verder »
Scroll naar top