Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor

’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om het centrum een prominente plaats te geven in de lokale samenleving. Het gemeenschapshuis is in onze visie nadrukkelijk een plaats waar inwoners elkaar ontmoeten, waar uitwisseling plaatsvindt en nieuwe ideeën ontwikkeld worden. ’t Heft wil de gemeenschapshuizen stimuleren en ondersteunen zodat zij een rol en actieve bijdrage kunnen vervullen bij burgerinitiatieven, participatievraagstukken, educatie, lokale vraagstukken als eenzaamheid, voorkomen van uitsluiting, armoede, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Hoe doen we dat

’t Heft ziet voor zichzelf drie functies ; de expertise -, platform-, en gidsfunctie. Voor 2020 zullen we binnen die functies de volgende zaken aanpakken. Rode draad daarbij is dat we meer samenwerking/wisselwerking willen realiseren tussen de gemeenschapshuizen onderling en ’t Heft. ’t Heft creëert geen aanbod, maar reageert op de vraag van leden. De leden zijn niet enkel consument, maar partner.

Speerpunten voor 2020

1. Expertise functie beschikbaar houden en verbeteren
Het blijven fungeren als vraagbaak voor de dorpshuizen, het delen van expertise en het verspreiden van ervaringen via de website https://www.theft.nl/ en de Nieuwsheft. Deze functie verder versterken door onder meer te koppelen met Sterk Brabant en de landelijke vraagbaak. ’t Heft wil de opgedane expertise en ervaring van de gemeenschapshuizen ophalen en daar waar mogelijk dit als aanpak/methodiek uitwerken zodat dit overdraagbaar wordt.

2. Versterken platformfunctie in de regio’s
In de regiobijeenkomsten die in het najaar zijn gehouden bleek dat er veel enthousiasme en  breed ervaren nut en noodzaak was om regelmatig regionaal als besturen (maar ook als beheerders) van gedachten te wisselen over thema’s met als bedoeling van elkaar te leren, op sommige punten wellicht samen op te trekken en elkaar te stimuleren en enthousiasmeren. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van het eigen functioneren. In 2020 willen we op basis van de vragen in iedere regio een viertal bijeenkomsten helpen organiseren. We zullen in de regio’s de diverse besturen benaderen over de te kiezen onderwerpen, de aanpak ervan en de bereidheid van een tweetal bestuursleden om dit met (of binnen) het Heft bestuur te organiseren. In ieder geval zal op iedere bijeenkomst naast het te bespreken onderwerp ook ruim de tijd uitgetrokken worden om te netwerken, met elkaar kennis te maken et cetera.

De thema’s die in de regiobijeenkomsten genoemd zijn waren:

 • Versterken interne organisatie
  • Omgaan met grote klanten als KBO.
  • Vrijwilligers krijgen, vooral jongeren, HRM voor vrijwilligers.
  • Ontwikkelen bestuurskracht.
  • Imago van gemeenschapshuis: hoe krijgen we dat van suf naar sexy?
 • Versterken en verbreden activiteiten cq activiteiten voor jongeren.
  • Het zoeken/vinden van samenwerkingspartners en zo samen komen tot nieuwe activiteiten.
  • Gebruikers met elkaar verbinden en zo tot nieuwe activiteiten komen.
  • WMO en Dagbesteding.
  • Steeds meer dementie aanwezig in de huizen: hoe kunnen we hier goed mee omgaan. Bijv door ‘zorg’ (organisatie) er bij te betrekken/in huis te halen.
  • Is ondersteuning door een beroepskracht nodig als motor voor de activiteiten? Of wat kan deze bijdrage extra betekenen?
 • Ontwikkelen van Visie en Maatschappelijke rol
  • Exploitatie; hoe kunnen we onafhankelijk van subsidie draaien of sociale horeca zijn? Hoe houden we geld over voor (nieuwe) investeringen? Commercieel of sociaal ondernemerschap.
  • Goede relatie met subsidiegevers: weten ze wat we doen, delen we onze ambities.
  • Goed/beter de behoeften uit de wijk kennen.
  • Voorbeelden uitwisselen zoals van Vortum Muller: van leegloop dorp naar een bruisend geheel; betrekken van lokale organisaties en mensen.
  • Hoe kan lokale mobiliteit versterkt worden en bijdragen aan de functie Ontmoeting en zo vorm geven aan de maatschappelijke rol van een gemeenschapshuis?
  • Hoe komen we als huis van een faciliterende rol naar een meer activerende rol? We willen ook iets teruggeven aan de wijk, ter versterking.
 • Rol van ‘t Heft
  • Er is meer onderling contact nodig, zodat je elkaar kent, kunt bevragen en ervaringen kunt uitwisselen. ’t Heft kan helpen de successen te delen en de mislukte projecten te delen.

3. Gidsfunctie
We zullen ons op vier projecten richten nl:

 1. Hoe  versterk je de maatschappelijke rol van het gemeenschapshuis. Op grond van de drie huizen die in 2019 daar onder begeleiding van het PON mee aan de slag zijn gegaan, zorgen we ervoor dat de daar uit te trekken lessen beschikbaar komen voor de andere leden.
 2. Samen met de afdeling energie van de provincie Noord Brabant een project  ontwikkelen voor verduurzaming van de gemeenschapshuizen in Brabant (Heftleden en overige leden). Dit zal over meerdere jaren gaan lopen.
 3. Ontwikkelen en geven van cursussen op grond van de regiobijeenkomsten die de bestuurskracht versterken
 4. Op basis van informatie uit de regiobijeenkomsten verkennen hoe we de bijdrage/impact van de gemeenschapshuizen aan de maatschappelijke opgaven van de overheid beter in beeld kunnen brengen en welke support de gemeenschapshuizen nodig hebben om die rol goed te kunnen invullen.

 Bestuur ’t Heft november 2019

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Meer berichten

Nieuwsheft mei 2024

Workshop: Workshop: Gastvrijheid en Voedselveiligheid Training: Beheerder/bedrijfsleiders 2024 Ontzorgloket maatschappelijk vastgoed  In Beeld: Dorpshuis ’t Klooster in Bavel De Vraagbaak...

Lees meer >

Nieuwsheft februari 2024

Workshop: Gastvrijheid en Voedselveiligheid Training: Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? 23 maart: Internationale Regio Bijeenkomst in Baarle Hertog In...

Lees meer >

Den Boogaard in beeld

Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. In december waren wij...

Lees meer >

Nieuwsheft december 2023

Workshop gastvrijheid en voedselveiligheid Training beheerder/bedrijfsleider Training Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? Interregionale bijeenkomst Acropolis Megen in beeld...

Lees meer >

Acropolis Megen in beeld

Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. Recent waren wij te...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2023

Training op maat voor beheerder/bedrijfsleider STAP-subsidie Regiobijeenkomsten Scholing: Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? Nieuw bestuurslid Hilja van Eekelen...

Lees meer >

Rombouts koffie

Rombouts wordt al meer dan 125 jaar gedreven door het koffiebranden. En wat destijds begon, is intussen een bedrijf geworden...

Lees meer >

Buurthuis Irene in beeld

Op mijn rondreis langs de buurthuizen van Noord-Brabant ben ik deze keer in West-Brabant. In Willemstad om precies te zijn....

Lees meer >

Gotcha

Sinds 1993 is Gotcha actief in de AV & entertainment industrie. Gotcha is een betrouwbare full-service organisatie die gespecialiseerd is in het verzorgen van geluid-,...

Lees meer >

Twelve

Dé betaaloplossing voor vrijwilligers. Twelve is specialist op het gebied van gebruiksvriendelijke betaaloplossingen.

Lees meer >

AANDACHT VOOR UBO

DE UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE Alle dorpshuizen, wat voor rechtspersoon ook zijn benaderd door de Kamer van Koophandel om wat genoemd wordt...

Lees meer >

Voordeelcontracten

Zoals bekend heeft ’t Heft een overeenkomst met Profi4MO. Deze stichting heeft met een aantal leveranciers, voor de Heft leden, voordeelcontracten...

Lees meer >

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

De overeenkomst met Sligro is in samenwerking met Heineken.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >