Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor

’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om het centrum een prominente plaats te geven in de lokale samenleving. Het gemeenschapshuis is in onze visie nadrukkelijk een plaats waar inwoners elkaar ontmoeten, waar uitwisseling plaatsvindt en nieuwe ideeën ontwikkeld worden. ’t Heft wil de gemeenschapshuizen stimuleren en ondersteunen zodat zij een rol en actieve bijdrage kunnen vervullen bij burgerinitiatieven, participatievraagstukken, educatie, lokale vraagstukken als eenzaamheid, voorkomen van uitsluiting, armoede, klimaatadaptatie en duurzaamheid.

Hoe doen we dat

’t Heft ziet voor zichzelf drie functies ; de expertise -, platform-, en gidsfunctie. Voor 2020 zullen we binnen die functies de volgende zaken aanpakken. Rode draad daarbij is dat we meer samenwerking/wisselwerking willen realiseren tussen de gemeenschapshuizen onderling en ’t Heft. ’t Heft creëert geen aanbod, maar reageert op de vraag van leden. De leden zijn niet enkel consument, maar partner.

Speerpunten voor 2020

1. Expertise functie beschikbaar houden en verbeteren
Het blijven fungeren als vraagbaak voor de dorpshuizen, het delen van expertise en het verspreiden van ervaringen via de website https://www.theft.nl/ en de Nieuwsheft. Deze functie verder versterken door onder meer te koppelen met Sterk Brabant en de landelijke vraagbaak. ’t Heft wil de opgedane expertise en ervaring van de gemeenschapshuizen ophalen en daar waar mogelijk dit als aanpak/methodiek uitwerken zodat dit overdraagbaar wordt.

2. Versterken platformfunctie in de regio’s
In de regiobijeenkomsten die in het najaar zijn gehouden bleek dat er veel enthousiasme en  breed ervaren nut en noodzaak was om regelmatig regionaal als besturen (maar ook als beheerders) van gedachten te wisselen over thema’s met als bedoeling van elkaar te leren, op sommige punten wellicht samen op te trekken en elkaar te stimuleren en enthousiasmeren. Met als uiteindelijk doel het verbeteren van het eigen functioneren. In 2020 willen we op basis van de vragen in iedere regio een viertal bijeenkomsten helpen organiseren. We zullen in de regio’s de diverse besturen benaderen over de te kiezen onderwerpen, de aanpak ervan en de bereidheid van een tweetal bestuursleden om dit met (of binnen) het Heft bestuur te organiseren. In ieder geval zal op iedere bijeenkomst naast het te bespreken onderwerp ook ruim de tijd uitgetrokken worden om te netwerken, met elkaar kennis te maken et cetera.

De thema’s die in de regiobijeenkomsten genoemd zijn waren:

 • Versterken interne organisatie
  • Omgaan met grote klanten als KBO.
  • Vrijwilligers krijgen, vooral jongeren, HRM voor vrijwilligers.
  • Ontwikkelen bestuurskracht.
  • Imago van gemeenschapshuis: hoe krijgen we dat van suf naar sexy?
 • Versterken en verbreden activiteiten cq activiteiten voor jongeren.
  • Het zoeken/vinden van samenwerkingspartners en zo samen komen tot nieuwe activiteiten.
  • Gebruikers met elkaar verbinden en zo tot nieuwe activiteiten komen.
  • WMO en Dagbesteding.
  • Steeds meer dementie aanwezig in de huizen: hoe kunnen we hier goed mee omgaan. Bijv door ‘zorg’ (organisatie) er bij te betrekken/in huis te halen.
  • Is ondersteuning door een beroepskracht nodig als motor voor de activiteiten? Of wat kan deze bijdrage extra betekenen?
 • Ontwikkelen van Visie en Maatschappelijke rol
  • Exploitatie; hoe kunnen we onafhankelijk van subsidie draaien of sociale horeca zijn? Hoe houden we geld over voor (nieuwe) investeringen? Commercieel of sociaal ondernemerschap.
  • Goede relatie met subsidiegevers: weten ze wat we doen, delen we onze ambities.
  • Goed/beter de behoeften uit de wijk kennen.
  • Voorbeelden uitwisselen zoals van Vortum Muller: van leegloop dorp naar een bruisend geheel; betrekken van lokale organisaties en mensen.
  • Hoe kan lokale mobiliteit versterkt worden en bijdragen aan de functie Ontmoeting en zo vorm geven aan de maatschappelijke rol van een gemeenschapshuis?
  • Hoe komen we als huis van een faciliterende rol naar een meer activerende rol? We willen ook iets teruggeven aan de wijk, ter versterking.
 • Rol van ‘t Heft
  • Er is meer onderling contact nodig, zodat je elkaar kent, kunt bevragen en ervaringen kunt uitwisselen. ’t Heft kan helpen de successen te delen en de mislukte projecten te delen.

3. Gidsfunctie
We zullen ons op vier projecten richten nl:

 1. Hoe  versterk je de maatschappelijke rol van het gemeenschapshuis. Op grond van de drie huizen die in 2019 daar onder begeleiding van het PON mee aan de slag zijn gegaan, zorgen we ervoor dat de daar uit te trekken lessen beschikbaar komen voor de andere leden.
 2. Samen met de afdeling energie van de provincie Noord Brabant een project  ontwikkelen voor verduurzaming van de gemeenschapshuizen in Brabant (Heftleden en overige leden). Dit zal over meerdere jaren gaan lopen.
 3. Ontwikkelen en geven van cursussen op grond van de regiobijeenkomsten die de bestuurskracht versterken
 4. Op basis van informatie uit de regiobijeenkomsten verkennen hoe we de bijdrage/impact van de gemeenschapshuizen aan de maatschappelijke opgaven van de overheid beter in beeld kunnen brengen en welke support de gemeenschapshuizen nodig hebben om die rol goed te kunnen invullen.

 Bestuur ’t Heft november 2019

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

Binnenkort komen hier de belangrijkste voordelen voor leden van ’t Heft te staan.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2020

Geleidelijk weer open Openstelling na corona De krachten bundelen Parkpaviljoen ontvangt steun Actualiseren ledenbestand Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders

Lees meer >

Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om...

Lees meer >

Nieuwsheft september 2019

Dementievriendelijk bij Servaes en Muzerijk Wat voor dorpshuis willen we worden? Regiobijeenkomsten werken aan het buurthuis van de toekomst MuzeMobiel...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2019

Regiobijeenkomsten Heftleden Wat voor MFA/Buurt- of gemeenschapshuis willen we worden? Besparingen bedrijfsvoering Netwerk/klankbordbijeenkomst Vraagbaak Training op maat

Lees meer >

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting...

Lees meer >

Energietraject

Dat energie een hot item is, is niemand ontgaan Maar wat kan of moet een gemeenschapshuis hier mee? Op welke...

Lees meer >

Nieuwsheft april 2019

Voorzitterswisseling Regiobijeenkomsten leefbaarheid Van mensvriendelijk naar dementievriendelijk Energietraject Terugkomdag training beheerders Vitaliteitsscan Voorstellen: Miek van Dongen

Lees meer >

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is ons gemeenschapshuis? Stelt je bestuur zichzelf deze vraag? Dan kan de vitaliteitsscan je daar een antwoord op...

Lees meer >

Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2019

Nieuwe visie 't Heft Op weg naar Energieneutraal Haalbaaheidsonderzoek Muzemobiel Piet Hein Jonkergouw stelt zich voor OZB-woningtarief mogelijk SESAM academie...

Lees meer >

OZB-woningtarief

Gemeenten hebben sinds kort de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen)...

Lees meer >

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen...

Lees meer >

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodatiesEen discussie over de positie van het dorpshuis in...

Lees meer >

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en...

Lees meer >

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand...

Lees meer >

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >
Scroll naar top