LEEFBAARHEID IN DE DORPEN

REGIODEAL NOORD-OOST BRABANT

AANLEIDING

Het vergroten van welzijn en leefbaarheid zal alleen bereikt worden als we er in slagen om juist de (alleen al door demografische ontwikkelingen) steeds groter wordende groep kwetsbare mensen een goede plaats te geven in de samenleving. Door de grenzen aan de financiële middelen en de beschikbare professionele inzet, komt het verbeteren van leefbaarheid in het huidige systeem, steeds meer onder druk te staan.

In buurthuizen is een groot aantal vrijwilligers, uit die buurt of wijk actief, waardoor een beweging kan ontstaan vanuit een solidariteitsgedachte en het idee dat zij zelf als burger voor die groep mensen zich kunnen inzetten.

Juist omdat dit een zoeken is naar nieuwe wegen, wordt dit zoeken versneld doordat :

   • er gerichte en bewezen effectieve professionele ondersteuning wordt gegeven,

   • het onderlinge netwerk van de huizen versterkt wordt.

  Uit een  achttal pilots, waarvan 6 in Noord Oost Brabant, in opdracht van ’t Heft uitgevoerd door het PON en de KNHM blijkt dat een gerichte langdurige en  methodische aanpak wezenlijk is om ervoor te zorgen dat;

    • Er een concreet activiteitenplan is, dat is afgestemd op de behoeften van een wijk dat regelmatig hierop wordt aangepast

    • Het eigenaarschap van het huis is verbreed. Dat wil zeggen dat diverse individuen maar ook (professionele) organisaties het dorps -en gemeenschapshuis zien als (ook) hun locatie waar men met en voor elkaar activiteiten kan ontplooien.

    • De benodigde bestuurskracht er is (en aanwezig blijft).

   Gegeven de ambitie van verschillende besturen en het belang dat gemeenten hechten aan actieve en maatschappelijke relevante dorps -en gemeenschapshuizen wordt in de regio op verschillende plaatsen  geprobeerd helder te krijgen welke support de besturen nodig hebben enerzijds en welke ondersteuning daarbij nodig is. Maar noch bij de besturen en dus ook niet bij de gemeenten is er een samenhangend en volledig beeld van de wat men nodig heeft om de gewenste maatschappelijke rol te vervullen dus ook niet van de inhoud en omvang van de ondersteuning die nodig is om dit te realiseren.

   Tegelijkertijd worden er in het kader van facilitering wel middelen vrijgemaakt door bijvoorbeeld extra ambtelijke ondersteuning, welzijnsorganisaties te vragen huizen te ondersteunen, financieren van projecten zoals laagdrempelig ontmoeten voor mensen met beginnende dementie, ondersteuning 2.0 projecten, enzovoort. Als aan die inzet echter geen richting wordt gegeven op basis van een goede analyse van de behoefte aan ondersteuning en wetenschap over welke ondersteuning werkt, is de kans op het niet effectief inzetten van de beschikbare middelen groot.

   ’t Heft gaat in de regio Noord Oost Brabant met alle besturen van de huizen , gemeenten, en (vertegenwoordigers van) kernpartners op het gebied van zorg, welzijn en cultuur, na hoe die aanpak er uit moet zien en wie daarin welke rol moet vervullen om uiteindelijk hiervoor genoemde doelen te realiseren. Het betreft de gemeenten : Bernheze, Oss, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Boekel. Een en ander binnen de middelen die daar nu bij de huizen, gemeenten, welzijnsorganisaties voor beschikbaar zijn of komen (bijvoorbeeld GALA of andere landelijke programma’s).

   Op voorhand weten we dat een belangrijke voorwaarde is dat de dorps -en gemeenschapshuizen zelf een netwerk vormen waarin snel informatie kan worden uitgewisseld en men vooral van elkaar kan leren. Deze netwerkvorming is de basis van waaruit uiteindelijk met gemeenten en (vertegenwoordigers van) kernpartners op het gebied van zorg, welzijn en cultuur de beoogde aanpak wordt geformuleerd. Een en ander hebben we uitgewerkt in onderstaande aanpak. Omdat wij, aangespoord door onze leden, de noodzaak van dit project zien, maar zelf niet de middelen hebben om dit volledig te financieren hebben wij een beroep gedaan op middelen uit de regiodeal. In Noord Oost Brabant zijn ca. 60 dorps en gemeenschapshuizen lid van ’t Heft, in Oss en Meierijstad zijn alle huizen lid. We schatten het totale aantal huizen in Noord Oost Brabant op meer dan 100.

   DOEL

    

   Dorps- en gemeenschapshuizen hebben een belangrijke rol bij het verbeteren van de leefbaarheid in wijken en dorpen. Om dat te bereiken is gerichte en structurele ondersteuning nodig. Veel huizen en gemeenten zijn zoekende hoe die eruit moet zien en werkende weg wordt het nodige geprobeerd, maar dit gebeurt los van elkaar en de ervaringen van huizen en gemeenten worden niet gekoppeld, vergeleken en uitgewisseld, laat staan dat er systematisch aan het ontwikkelen van een goede ondersteuningsmethode wordt gewerkt. Met voorgestelde aanpak wordt :

   1. een fundament gelegd voor een systematische uitwisseling tussen dorps -en gemeenschapshuizen nodig om onderlinge support te kunnen geven en
   2. het formuleren voor besturen van huizen, met gemeenten en ketenpartners van zorg en welzijn, hoe de structurele ondersteuning van huizen eruit moet zien en wie daarin welke rol pakt.

   AANPAK

    

   Er is een werkgroep geformeerd, die bestaat uit :

   – van iedere gemeente neemt van een buurthuis de voorzitter van het bestuur deel aan deze werkgroep. Bij de keuze van een buurthuis is rekening gehouden met een deelname door buurthuizen uit een stedelijke omgeving en dorpen.

   – van iedere gemeente neemt de verantwoordelijke ambtenaar deel aan de werkgroep.

    TIJDSLIJN

     • In de eerste bijeenkomst van de werkgroep is afgesproken om niet te starten met een werkconferentie, maar een vragenlijst naar alle besturen van buurthuizen te sturen. Uit de antwoorden op de vragen moet duidelijker worden wat de buurthuizen nodig hebben om hun doelstellingen te realiseren.
     • Deze uitvraag is in maart 2024 naar alle buurthuizen van de eerder genoemde gemeenten verstuurd. Ook niet-leden van t Heft ontvangen de vragenlijst. In totaal zijn 95 buurt en gemeenschapshuizen benaderd. Van 46 hebben we een reactie ontvangen.

     Alle reacties zijn inmiddels verwerkt tot een aantal vragen voor een vervolg.
     De belangrijkste vragen zijn :

     • Op welke wijze kunnen professionele organisaties wellicht een plek krijgen binnen een buurt en gemeenschapshuis.
     • Hoe en door wie kunnen buurt en gemeenschapshuizen worden geholpen bij het aanboren van meer vrijwilligers of eventuele beroepskrachten voor bepaalde taken.
     • Hoe kunnen gemeente, professionele organisaties en andere stakeholders de buurt en gemeenschapshuizen ondersteunen in hun behoefte van meer eigenaarschap bij hun huis.
     • Hoe en door wie kunnen buurt en gemeenschapshuizen worden ondersteund met kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering.
     • Welke kansen zien de deelnemers aan de vervolgbijeenkomst voor verdere samenwerking. Hoe moet dat concreet vorm krijgen?

     Werkconferentie

     Met al deze vragen gaat de werkgroep aan de slag om een werkconferentie voor te bereiden. Besproken wordt o.a. het doel, de inhoud en de werkmethode van de conferentie. Ook moet nog afgesproken worden welke ketenpartners voor de conferentie uitgenodigd worden.

     De werkconferentie vindt vermoedelijk plaats op 7 oktober. 

     Voor meer informatie graag contact opnemen via info@theft.nl

     Deel dit bericht
     Facebook
     Twitter
     LinkedIn
     WhatsApp
     Email

     Meer berichten

     Nieuwsheft mei 2024

     Workshop: Workshop: Gastvrijheid en Voedselveiligheid Training: Beheerder/bedrijfsleiders 2024 Ontzorgloket maatschappelijk vastgoed  In Beeld: Dorpshuis ’t Klooster in Bavel De Vraagbaak...

     Lees meer >

     Nieuwsheft februari 2024

     Workshop: Gastvrijheid en Voedselveiligheid Training: Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? 23 maart: Internationale Regio Bijeenkomst in Baarle Hertog In...

     Lees meer >

     Den Boogaard in beeld

     Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. In december waren wij...

     Lees meer >

     Nieuwsheft december 2023

     Workshop gastvrijheid en voedselveiligheid Training beheerder/bedrijfsleider Training Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? Interregionale bijeenkomst Acropolis Megen in beeld...

     Lees meer >

     Acropolis Megen in beeld

     Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. Recent waren wij te...

     Lees meer >

     Nieuwsheft mei 2023

     Training op maat voor beheerder/bedrijfsleider STAP-subsidie Regiobijeenkomsten Scholing: Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? Nieuw bestuurslid Hilja van Eekelen...

     Lees meer >

     Rombouts koffie

     Rombouts wordt al meer dan 125 jaar gedreven door het koffiebranden. En wat destijds begon, is intussen een bedrijf geworden...

     Lees meer >

     Buurthuis Irene in beeld

     Op mijn rondreis langs de buurthuizen van Noord-Brabant ben ik deze keer in West-Brabant. In Willemstad om precies te zijn....

     Lees meer >

     Gotcha

     Sinds 1993 is Gotcha actief in de AV & entertainment industrie. Gotcha is een betrouwbare full-service organisatie die gespecialiseerd is in het verzorgen van geluid-,...

     Lees meer >

     Twelve

     Dé betaaloplossing voor vrijwilligers. Twelve is specialist op het gebied van gebruiksvriendelijke betaaloplossingen.

     Lees meer >

     AANDACHT VOOR UBO

     DE UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE Alle dorpshuizen, wat voor rechtspersoon ook zijn benaderd door de Kamer van Koophandel om wat genoemd wordt...

     Lees meer >

     Voordeelcontracten

     Zoals bekend heeft ’t Heft een overeenkomst met Profi4MO. Deze stichting heeft met een aantal leveranciers, voor de Heft leden, voordeelcontracten...

     Lees meer >

     Van Ginkel Schoonmaak

     Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

     Lees meer >
     Training Besturen: een vak apart

     Besturen, een vak apart

     Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

     Lees meer >

     Nieuwsheft maart 2021

     Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

     Lees meer >
     Heineken logo

     Drankinkoop Heineken

     Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

     Lees meer >
     Logo Sligro

     Sligro

     De overeenkomst met Sligro is in samenwerking met Heineken.

     Lees meer >
     Logo Vervoort Meubelen

     Vervoort Meubelen

     ‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

     Lees meer >

     Nieuwsheft januari 2021

     Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

     Lees meer >

     Corona en kansen

     We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

     Lees meer >