Met elkaar leren is een aanbeveling voor iedereen

De training bestuursvaardigheden genaamd ‘Besturen, een vak apart, wordt op verzoek in het najaar opnieuw gegeven. Er is beperkt plaats. Dus ben er snel bij en meld je samen met een of meer collega-bestuursleden aan. Aanmelden kan via de website of een mail naar info@theft.nl

De voorjaarstraining is door de deelnemers met veel enthousiasme ontvangen; het waren goede en inspirerende gesprekken. Lees hierover meer in de onderstaande samenvatting van een van deelnemers van deze training.

In het voorjaar en de zomer van 2021 hebben acht bestuurders van verschillende gemeenschapshuizen deelgenomen aan de training ‘Besturen, een vak apart’ van koepelorganisatie ’t Heft. Op een drietal locaties is er overleg gevoerd, onder deskundige leiding van Astrid van Hout over verschillende aspecten rondom het besturen gemeenschapshuizen (of buurthuizen, dorpshuizen et cetera). Met acht bestuurders waren vier gemeenschapshuizen vertegenwoordigd. Snel werd duidelijk dat er een enorme verscheidenheid is in gemeenschapsgebouwen (van een eenvoudig wijkgebouw tot multifunctionele centra in dorpen of kleine plaatsen. Ook de organisatie en het besturen van de centra is zeer divers: van vrijwilligers, medewerkers sociale werkvoorziening tot betaalde werknemers waaronder leidinggevenden.

De groep zou er voor willen pleiten om de training aan te bieden rondom een aantal thema’s.

Thema 1 zou kunnen zijn:
Hoe ga je om met vrijwilligers en betaalde krachten in één gebouw?
Waarom betaal je de ene medewerker wel en de andere niet.? Hoe communiceer je dat? Welke taakverdeling is er? Maak je onderscheid in verschillende functies (bijvoorbeeld horeca, schoonmaak, activiteiten)? Is er een vrijwilligersovereenkomst? Et cetera.

Thema 2 zou kunnen zijn:
Hoe verloopt de (aan)sturing binnen een gemeenschapshuis?
Is er een leidinggevende of coördinator en hoe is die door het bestuur gepositioneerd? Welke rol wil je als bestuur innemen binnen de aansturing van personeel (of kies je bijv. voor zelfverantwoordelijke teams)? Welke verenigingen heb je in huis en hoe verloopt de aansturing cq communicatie met hen? Heeft het bestuur een missie/visie geformuleerd en hoe worden verwachtingen vanuit  het bestuur kenbaar gemaakt naar de organisatie?

Thema 3 zou kunnen zijn:
De leefbaarheid in de wijk, dorp vergroten staat bij veel gemeenschapshuizen voorop. Is het wenselijk om allerlei leeftijdsgroepen in je gemeenschapshuis te kunnen bedienen?
Is het gemeenschapshuis aantrekkelijk voor jongeren en wat willen die eigenlijk zelf? Hoe bevraag je ze? Tot op heden maken weinig mensen met een niet-westerse achtergrond gebruik van je gemeenschapshuis, ook in wijken waarin ze volop aanwezig zijn. Hoe betrek je ze bij je activiteiten? Soms kunnen organisaties een belangrijke stempel drukken op de interne structuur (bijv. sportverenigingen, KBO, paramedici). Hoe kun je dit het beste organiseren?

Wij denken als groep dat dit thema’s zijn waar iedere bestuurder binnen een gemeenschapshuis mee te maken krijgt, maar het is natuurlijk goed mogelijk dat andere thema’s de revue kunnen passeren. Onze groep heeft redelijk snel een groepsapp opgesteld waarin we snel informatie konden uitwisselen die  op de trainingsavond aan de orde kwamen. We hadden het voordeel dast onze gespreksleider soepel, flexibel het gesprek in goede banen kon leiden waarbij gespreks- en vergadertechnieken adequaat aan de orde kwamen. Het blijft iedere keer weer leuk om ‘in andermans keuken’ te kijken en te leren van elkaar.

Namens de trainingsgroep ‘Besturen, een vak apart’ van ’t Heft

Ton Metselaar,
Bestuurder Stichting ASE,
Gemeenschapshuis De Linde,
Etten-Leur

Meer trainingen

Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >
Scroll naar top