Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds twee jaren ook gerealiseerd. Voor het bestuur van ’t Heft de reden om na te denken welke koers we willen varen en hoe we onze leden zo goed mogelijk kunnen bedienen en hun belangen kunnen vertegenwoordigen. In dit artikel een eerste blik op deze visie. We trekken graag de provincie in om in regionale bijeenkomsten met de besturen en beheerders van de wijk- en buurtcentra om tafel te gaan en deze visie te toetsen met jullie ideeën en opvattingen.

Het startpunt voor een nieuwe visie ligt met name in de veranderende en dynamische omgeving waarin onze gemeenschapshuizen zich bevinden. We zien dat de overheid zich steeds meer terugtrekt en dat betekent dat bewoners meer aan zet komen. Volgens het Rijk is de inzet en betrokkenheid van inwoners cruciaal bij maatschappelijke veranderingen en bij het versterken van de sociale cohesie van onze samenleving. Veel gemeenten maken nu al intensief gebruik van gemeenschapshuizen om inwoners te betrekken bij nieuw beleid.

Wij onderschrijven dat vanuit het beeld dat wijk- en buurtcentra veel meer zijn dan een gebouw alleen. Wij leveren als gemeenschapshuis een belangrijke bijdrage aan het invullen van lokale vraagstukken, aan het tegengaan van eenzaamheid en aan de versterking van de leefomgeving.

’t Heft wil de gemeenschapshuizen daarom stimuleren maar ook ondersteunen zodat zij een rol en actieve bijdrage kunnen vervullen bij burgerinitiatieven, participatievraagstukken, lokale vraagstukken als eenzaamheid, voorkomen van uitsluiting, armoede, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Daarnaast biedt ’t Heft een platform van kennis en expertise om te delen met de aangesloten leden. Ook versterkt  ‘t Heft haar leden bij samenwerkingsvraagstukken met instellingen, professionals en vrijwilligers om de exploitatie van het gemeenschapshuis optimaal te laten verlopen.

’t Heft verknoopt en verbindt het gemeenschapshuis en instellingen in de gemeente die een culturele, sportieve of sociale doelstelling hebben. In de visie van ’t Heft leidt samenwerking vaak tot een hogere kwaliteit van dienstverlening en tot een meer efficiënte bedrijfsvoering van het gemeenschapshuis. ’t Heft nodigt gemeenschapshuizen uit tot het ontwikkelen van een visie, tot het uitvoeren van nieuwe plannen en het betrekken van nieuwe doelgroepen.

’t Heft ziet zichzelf daarbij als een platform waar gemeenschapshuizen terecht kunnen voor antwoorden op hun vragen. Deze vragen kunnen de exploitatie en uitvoering betreffen, maar kunnen ook over beleid en strategie van de organisatie gaan.  Via de kennisbank en via het stellen van vragen op de vraagbaak maken we jullie en onze expertise voor iedereen beschikbaar. Daarnaast bieden we trainingen aan voor beheerders van gemeenschapshuizen en bijscholingscursussen op bijvoorbeeld het vlak van gastheer/gastvrouw schap.

Naast dat we kennis in huis hebben vinden we het van belang om kennis te delen. We organiseren daarom regionale bijeenkomsten voor bestuurders en beheerders van gemeenschapshuizen om met elkaar van gedachten te wisselen hoe we het gemeenschapshuis een positie kunnen blijven geven in een veranderende omgeving. De regionale bijeenkomsten kennen actuele thema’s om zo aan te sluiten bij de dagelijkse gang van zaken in en rond het gemeenschapshuis. We geven elkaar feedback, tanken nieuwe energie en leren van lastige situaties door ze met elkaar te delen.

Tenslotte zien we voor ons zelf een gidsfunctie weggelegd. Met de bij ons aanwezige kennis en ervaring kunnen we gemeenschapshuizen ondersteunen bij hun zoektocht naar samenwerking met gemeente, instellingen, vrijwilligers en professionals.

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

Binnenkort komen hier de belangrijkste voordelen voor leden van ’t Heft te staan.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2020

Geleidelijk weer open Openstelling na corona De krachten bundelen Parkpaviljoen ontvangt steun Actualiseren ledenbestand Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders

Lees meer >

Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om...

Lees meer >

Nieuwsheft september 2019

Dementievriendelijk bij Servaes en Muzerijk Wat voor dorpshuis willen we worden? Regiobijeenkomsten werken aan het buurthuis van de toekomst MuzeMobiel...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2019

Regiobijeenkomsten Heftleden Wat voor MFA/Buurt- of gemeenschapshuis willen we worden? Besparingen bedrijfsvoering Netwerk/klankbordbijeenkomst Vraagbaak Training op maat

Lees meer >

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting...

Lees meer >

Energietraject

Dat energie een hot item is, is niemand ontgaan Maar wat kan of moet een gemeenschapshuis hier mee? Op welke...

Lees meer >

Nieuwsheft april 2019

Voorzitterswisseling Regiobijeenkomsten leefbaarheid Van mensvriendelijk naar dementievriendelijk Energietraject Terugkomdag training beheerders Vitaliteitsscan Voorstellen: Miek van Dongen

Lees meer >

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is ons gemeenschapshuis? Stelt je bestuur zichzelf deze vraag? Dan kan de vitaliteitsscan je daar een antwoord op...

Lees meer >

Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2019

Nieuwe visie 't Heft Op weg naar Energieneutraal Haalbaaheidsonderzoek Muzemobiel Piet Hein Jonkergouw stelt zich voor OZB-woningtarief mogelijk SESAM academie...

Lees meer >

OZB-woningtarief

Gemeenten hebben sinds kort de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen)...

Lees meer >

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen...

Lees meer >

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodatiesEen discussie over de positie van het dorpshuis in...

Lees meer >

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en...

Lees meer >

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand...

Lees meer >

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >
Scroll naar top