SAMENVATTING JAARVERSLAG 2020

Expertise functie beschikbaar houden en verbeteren
Inzet van de expertise functie betekende veel acties vanuit het bestuur in het kader van vragen over de gevolgen van Corona voor de huizen. Dit gebeurde via de vraagbaak, het actief communiceren met de leden en het inzetten van het landelijk netwerk

We hebben al in een vroeg stadium met de huizen gecommuniceerd over het belang om snel met de gemeente in overleg te treden over de te verwachten financiële gevolgen en de mogelijke bijdragen van de gemeenten. Daarnaast hebben we op de website en in de Nieuwsheft veel aandacht besteed aan de mogelijkheden die de huizen wel hadden en de diverse regelingen.

Ook het nut om als ’t Heft samen met andere provinciale organisaties via de LVVK en LSA met de centrale overheid in gesprek te kunnen gaan heeft zich weer bewezen. Dankzij deze inzet kwamen ook de dorps en gemeenschapshuizen voor landelijke steunmaatregelen in aanmerking. Bovendien kwamen er daardoor extra middelen voor de gemeenten ter ondersteuning van dorpshuizen ter beschikking.

Tenslotte kwamen naast de gewone vragen ook veel vragen over hoe de corona gevolgen op te vangen en hoe de coronaregelgeving te hanteren binnen. Op zich zien we ook los van de ‘ Corona vragen’  dat doordat we vanaf 2019 als bestuursleden via de vraag beantwoording ook direct contact hebben, het aantal vragen toeneemt.

Versterken platformfunctie
Als gevolg van de corona beperkingen hebben we geen regio bijeenkomsten kunnen organiseren. Als alternatief hebben de bestuursleden samen in totaal de besturen van 16 huizen in september, oktober gesproken. Belangrijke thema’s waren naast de gevolgen van Corona, wat speelt er specifiek in je huis, waar ben je trots op en wat zijn uitdagingen in de toekomst. Duidelijk werd dat met name de rol die men in de toekomst wil spelen, de verwachtingen van anderen(zoals gemeenten) enerzijds en anderzijds de (on)mogelijkheden om dat waar te maken centrale thema’s zijn. Naast het daar over in de individuele gesprekken van gedachten te wisselen is de inhoud van deze gesprekken ook gebruikt voor het inhoud en vorm geven van een aantal cursussen. Cursussen die besturen handvaten geven om met die thema’s om te gaan.

Met een aantal grotere gemeenten via welke een collectief lidmaatschap voor de huizen is afgesloten zijn we in gesprek gegaan over hun visie op de toekomstige rol van dorps- en gemeenschapshuizen en de manier waarop gemeenten daarin willen ondersteunen. Dit heeft er in Oss concreet toe geleid dat ’t Heft gevraagd is om aan een vijftal huizen het traject gemeenschapshuis 2.0 aan te bieden.

Daarnaast is met de Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant een aanzet gemaakt om te bezien hoe door samenwerking de platformfunctie van beide organisaties versterkt kan worden in de komende jaren.

Tenslotte hebben we de platformfunctie van ’t Heft kunnen inzetten om met Profit4MO, een inkooporganisatie voor grotere sociaal culturele instellingen, een contract te kunnen afsluiten, waardoor de leden op tal van gebieden voordeliger kunnen inkopen.

Gidsfunctie
In maart werden met succes de drie pilots gemeenschapshuizen 2.0 afgerond. Doel was om op basis van de vraag uit het dorp/ de wijk tot een invulling te komen van het programma van het dorps- of gemeenschapshuis en het eigenaarschap van het huis te verbreden.

Als ’t Heft zijn we op grond van deze conclusies aan de slag gegaan om een compleet traject gemeenschapshuis 2.0 te ontwikkelen inclusief een ondernemingsplan.

Daarnaast zijn we op basis van de opgedane informatie uit de regio bijeenkomsten in het najaar 2019 , de werkbezoeken aan de 16 besturen en de diverse contacten een aantal andere cursussen gaan ontwikkelen .

Het VSB fonds is bereid gevonden om voor een periode van drie jaar een groot deel van de kosten voor de bovengenoemde drie cursussen te betalen en voor de (vrijwillige) beheerders die deelnemen aan de beheerderscursus.

Daarnaast konden eind 2020 dankzij financiële bijdragen van het VSB fonds, de provincie `Noord Brabant en de gemeente Oss in Oss  5 huizen starten met het nieuwe gemeenschapshuis 2.0 traject.

Bestuur
Zoals ook bij de besturen van de aangesloten huizen is het voor ’t Heft bestuur van belang mensen te vinden die zich met enthousiasme en kennis van zaken zich vrijwillig voor de goede zaak in te zetten. We zijn daarom blij dat naar aanleiding van onze oproep in de Nieuwsheft het bestuur is uitgebreid met mevrouw Latifa Cherrabi ( ook voorzitter van buurthuis Gageldonk in Breda) en de heer Kees Klijs als penningmeester.

Piet-Hein Jonkergouw
Voorzitter

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

Binnenkort komen hier de belangrijkste voordelen voor leden van ’t Heft te staan.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2020

Geleidelijk weer open Openstelling na corona De krachten bundelen Parkpaviljoen ontvangt steun Actualiseren ledenbestand Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders

Lees meer >

Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om...

Lees meer >

Nieuwsheft september 2019

Dementievriendelijk bij Servaes en Muzerijk Wat voor dorpshuis willen we worden? Regiobijeenkomsten werken aan het buurthuis van de toekomst MuzeMobiel...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2019

Regiobijeenkomsten Heftleden Wat voor MFA/Buurt- of gemeenschapshuis willen we worden? Besparingen bedrijfsvoering Netwerk/klankbordbijeenkomst Vraagbaak Training op maat

Lees meer >

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting...

Lees meer >

Energietraject

Dat energie een hot item is, is niemand ontgaan Maar wat kan of moet een gemeenschapshuis hier mee? Op welke...

Lees meer >

Nieuwsheft april 2019

Voorzitterswisseling Regiobijeenkomsten leefbaarheid Van mensvriendelijk naar dementievriendelijk Energietraject Terugkomdag training beheerders Vitaliteitsscan Voorstellen: Miek van Dongen

Lees meer >

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is ons gemeenschapshuis? Stelt je bestuur zichzelf deze vraag? Dan kan de vitaliteitsscan je daar een antwoord op...

Lees meer >

Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2019

Nieuwe visie 't Heft Op weg naar Energieneutraal Haalbaaheidsonderzoek Muzemobiel Piet Hein Jonkergouw stelt zich voor OZB-woningtarief mogelijk SESAM academie...

Lees meer >

OZB-woningtarief

Gemeenten hebben sinds kort de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen)...

Lees meer >

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen...

Lees meer >

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodatiesEen discussie over de positie van het dorpshuis in...

Lees meer >

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en...

Lees meer >

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand...

Lees meer >

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >
Scroll naar top