Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra

Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). En in het genoemde rijtje staat ook: ‘multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)’.

Deze energiebelasting betaalt het huis aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. En veel huizen betalen al gauw € 3.000,00 tot € 4.000,00 aan energiebelasting als het niet meer is.

Grofweg gelden de volgende eisen:

  • Het doel van je huis moet zijn :een gebouw beheren en exploiteren voor ANBI’s of voor instellingen die een sociaal belang behartigen. Dan val je onder de categorie ‘Dorpshuizen en multifunctionele centra’.
  • Vervolgens moet je dat voor 70% doen. Waarbij bepaalde instellingen uitvallen*.
  • De statuten van je huis moeten vastgelegd zijn bij een notaris.
  • Uit die statuten moet blijken dat het doel ook is om een gebouw te beheren en exploiteren voor ANBI’s of voor instellingen die een sociaal belang behartigen.
  • De feitelijke activiteiten van het huis moeten in overeenstemming zijn met de statuten.
  • Je stichting moet geen overheidsinstelling zijn (van de gemeente zijn).
  • Het huis moet niet onder de vennootschapsbelasting vallen of moet zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting**.

Vervolgens vraagt de fiscus om een bezettingsoverzicht om aan te tonen dat ‘de onroerende zaak op het aansluitadres voor minstens 70% gebruikt wordt door ANBI’s en/of instellingen die een sociaal belang behartigen’. Dat bezettingsoverzicht kan bv een excel zijn met horizontaal alle gebruikers van je huis en verticaal de weken van het betreffende jaar (of periode waarover teruggaaf wordt gevraagd) . En in de cellen geef je dan bv het aantal uren gebruik aan of het aantal dagdelen gebruik per gebruiker per week. Op basis daarvan kun je dan laten zien of de gebruikers die wel meetellen wel of niet meer dan 70% van de capaciteit gebruiken (70% van het totaal gebruik).

Let op:
Om voor teruggaaf in aanmerking te komen, moet je binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode een verzoek doen. Als je dat doet kun je eventueel nog bezwaar maken tegen de beslissing. Maar je mag ook verzoek doen voor voorgaande jaren. Dat wordt ook gewoon behandeld, maar je kunt dan niet in beroep gaan en geen bezwaar maken tegen de beslissing. Er zijn huizen bekend die meerdere jaren terug zijn gegaan en de teruggave gewoon netjes hebben ontvangen.

Alle informatie en het aanvraagformulier 

Note
*De instellingen die niet mee tellen zijn instellingen die voor meer dan 30% actief zijn op het gebied van sport, gezondheidszorg of onderwijs. Ook overheidsinstellingen vallen erbuiten.
Maar activiteiten die je als huis zelf organiseert vallen er weer binnen. De instellingen die wel meetellen moeten: of ANBI zijn, of statuten hebben waarin het doel omschreven is, of een verklaring overleggen. Let erop dat je hiervan een goede administratie moet bijhouden.

**Stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

  • de fiscale winst in een jaar niet meer is dan € 15.000 (was € 7.500,00)
  • de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar bij elkaar niet meer is dan € 75.000 (was € 37.500,00)

Het is verstandig om dit punt even met de accountant te bespreken.

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

Binnenkort komen hier de belangrijkste voordelen voor leden van ’t Heft te staan.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2020

Geleidelijk weer open Openstelling na corona De krachten bundelen Parkpaviljoen ontvangt steun Actualiseren ledenbestand Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders

Lees meer >

Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om...

Lees meer >

Nieuwsheft september 2019

Dementievriendelijk bij Servaes en Muzerijk Wat voor dorpshuis willen we worden? Regiobijeenkomsten werken aan het buurthuis van de toekomst MuzeMobiel...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2019

Regiobijeenkomsten Heftleden Wat voor MFA/Buurt- of gemeenschapshuis willen we worden? Besparingen bedrijfsvoering Netwerk/klankbordbijeenkomst Vraagbaak Training op maat

Lees meer >

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting...

Lees meer >

Energietraject

Dat energie een hot item is, is niemand ontgaan Maar wat kan of moet een gemeenschapshuis hier mee? Op welke...

Lees meer >

Nieuwsheft april 2019

Voorzitterswisseling Regiobijeenkomsten leefbaarheid Van mensvriendelijk naar dementievriendelijk Energietraject Terugkomdag training beheerders Vitaliteitsscan Voorstellen: Miek van Dongen

Lees meer >

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is ons gemeenschapshuis? Stelt je bestuur zichzelf deze vraag? Dan kan de vitaliteitsscan je daar een antwoord op...

Lees meer >

Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2019

Nieuwe visie 't Heft Op weg naar Energieneutraal Haalbaaheidsonderzoek Muzemobiel Piet Hein Jonkergouw stelt zich voor OZB-woningtarief mogelijk SESAM academie...

Lees meer >

OZB-woningtarief

Gemeenten hebben sinds kort de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen)...

Lees meer >

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen...

Lees meer >

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodatiesEen discussie over de positie van het dorpshuis in...

Lees meer >

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en...

Lees meer >

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand...

Lees meer >

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >
Scroll naar top