TRAINING 2023 HOE KOM JE TOT EEN TOEKOMSTBESTENDIG BUURTHUIS?

De training 'Hoe kom je tot en toekomstbestendig buurthuis’ is gestart in september en is afgerond op 9 november.

De training ‘Hoe kom je tot en toekomstbestendig buurthuis’ is gestart in september en is afgerond op 9 november 2023. Besturen van vier buurthuizen zijn samen dit leertraject aangegaan. Wat hoe zorg je dat wat je aanbiedt, ook past bij wat de behoefte is van de omgeving? Wat is nou de maatschappelijke opgave? We maakten de balans op en kwamen tot een plan van aanpak voor ieders Buurthuis.

De deelnemers hebben de scholing ervaren als een waardevol leertraject. Door de uitwisseling met elkaar kan je leren van elkaars successen en uitdagingen. Resultaat: Met een frisse blik kijken naar nieuwe kansen voor de toekomst!

“Goed, cursusonderdelen goed afgestemd op elkaar. Goed begeleiding, Annemarie is deskundig, stelt de goede vragen die aanzetten tot denken. Latifa is inspirerend”. (deelnemer)

“Voor mij persoonlijk een verrijking. De sociale wereld is voor mij nieuwe en dit leverde inzichten op die ik nog niet had”. (deelnemer)

“leerzaam en zinnig”. (deelnemer)

Wij willen de deelnemers van de besturen van dorpshuis de Trapkes in Sprundel, wijkbedrijf de Wieken in Roosendaal, gemeenschapshuis Hofke van Marijke uit Deurne en gemeenschapshuis de Pit uit Overloon bedanken voor dit fijne leertraject!

Trainingen 2024

In het nieuwe jaar gaat deze scholing weer van start! Houd de website in de gaten. Data scholing voorjaar 2024:

  • Zaterdag 6 april van 10.00- 16.00 uur
  • Vrijdag 24 mei van 10.00- 16.00 uur
  • Donderdag 27 juni van 19.00- 21.30 uur

Aanmelden kan nu al via info@theft.nl.

Annemarie Ninaber van Eijben (Buurtbinders)
In samenwerking met Latifa Cherabi (’t Heft)

Meer trainingen