Verzekeringen

Verzekeringen van een stichting van buurthuizen, gemeenschapscentra, ontmoetingscentra, mfa's et cetera

De stichting moet op verschillende manieren wel of niet verplicht verzekerd zijn:

 1. een inboedelverzekering tegen brand en inbraak.
 2. indien gebouw eigendom is van de stichting: een opstalverzekering.
 3. wettelijke aansprakelijkheid (WA).
 4. bestuurdersaansprakelijkheid verzekering (niet verplicht maar wel aan te raden).
 5. verzekering aansprakelijkheid gebruikers/huurders.
Re 3: wettelijke aansprakelijkheid (WA)

De stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de stichting – net als een privépersoon – wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die door toedoen van een of meerdere (vrijwillige) medewerkers is ontstaan. In dat geval worden niet de vrijwilligers, maar de stichting aansprakelijk gesteld en die is daarvoor verzekerd. Een stichting heeft normaliter een WA verzekering via de gemeente en de meeste gemeenten  hebben de vrijwilligers automatisch verzekerd via vrijwilligersnet die gevestigd zijn in Eindhoven https://www.vrijwilligersnetnederland.nl/vrijwilligerspolis. Check s.v.p. hoe het in uw gemeente geregeld is.

Alle vrijwilligers die als zodanig in functie zijn voor de stichting, of dat nu binnen of buiten het gebouw van de stichting, vallen onder de WA-verzekering van de stichting. Voorwaarde is wel dat de vrijwilliger op de vrijwilligerslijst staat geregistreerd of een vrijwilligers contract hebben en dat de activiteit of werkzaamheden met instemming van de stichting worden uitgevoerd.

Bij schade of aansprakelijkheid van de stichting  dient contact opgenomen te worden met de bestuurder (normaal de penningmeester), die alle verzekeringspolissen beheert.

Let op! Er geldt een uitzondering voor activiteiten waarbij een auto is betrokken: de bestuurder blijft zelf aansprakelijk voor eventuele schade.

Re 4: bestuurdersaansprakelijkheid verzekering 

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bestuurder van een rechtspersoon zoals bijv, een stichting of vereniging. Hiermee zijn alle bestuursleden beschermd tegen schadeclaims na een bestuurlijke fout en zijn ze niet persoonlijk aansprakelijk. Meer informatie hierover geeft de website van KVK: https://ondernemersplein.kvk.nl/bestuurdersaansprakelijkheid-en-persoonlijke-aansprakelijkheid/

Hier kan men ook informatie vinden of het wel of niet verplicht is en waarvoor u of wat er verzekerd is.

Re 5: aansprakelijkheid gebruikers/huurders 

In de regel is een stichting “verhuurder” niet aansprakelijk voor schade aanbracht of veroorzaakt door gebruikers/huurders.

Hieronder kun je lezen hoe ze dit bij De Pracht in Waalre in de huurvoorwaarden hebben opgenomen.

VOORBEELD

Voor aansprakelijkheid gebruikers/huurder en verhuurder hebben ze bij De Pracht in Waalre het volgende in de huurvoorwaarden opgenomen:

Artikel 4- schade en toezicht

 1. Eventuele schade aangebracht of veroorzaakt aan het gebouw of aan de aanwezige materialen van de verhuurder, ontstaan door toedoen van de huurder anders dan door normaal gebruik, komt voor rekening van de huurder. In geval van schade dient de huurder hiervan direct mededeling te doen aan de beheerder.
 2. Het stichtingsbestuur bepaalt na overleg met de betrokkene(n) de wijze van herstel of dat deze door de huurder wordt hersteld of de hoogte van de verschuldigde vergoeding. Onder de voor rekening van de huurder komende schade wordt in ieder geval ook begrepen de schade, welke is veroorzaakt door de deelnemers/toeschouwers van door de huurder georganiseerde activiteiten/uitvoeringen/wedstrijden, etc.
 3. De huurder is in alle opzichten verantwoordelijk voor een ordelijk verloop en toezicht in het gehuurde tijdens de te houden activiteiten.
 4. De verhuurder behoudt zich het recht voor bepaalde personen, onder opgaaf van redenen, de toegang tot het gehuurde voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.
 5. De huurder is slechts na toestemming van de beheerder gerechtigd, vóór de aanvang van de gebruikersperiode de gehuurde ruimte te betreden. 

Artikel 8 – aansprakelijkheid verhuurder

 1. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van eigendommen van de huurder, ongeacht of dat al dan niet geschiedt tijdens de periode, dat het gehuurde in gebruik is en de eigendommen al dan niet in de lokaliteit(en), kasten of dergelijke zijn opgeborgen.
 2. De huurder zal noch voor het tijdelijke gemis van genot van het door hem/haar gehuurde noch in geval van schade, al geleden of nog te lijden, uit welke oorzaak dan ook voortgekomen, schadevergoeding van de verhuurder kunnen vorderen.
 3. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schades of ongevallen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde, de daarbij behorende ruimten en materialen. Door de ingebruikneming van het gehuurde, vrijwaart de huurder de verhuurder uitdrukkelijk tegen alle aanspraken, welke ter zake van dergelijke schades of ongevallen tegen de verhuurder worden gemaakt.
 4. Evenmin is de verhuurder aansprakelijk voor verlies, diefstal of aan de andere kant van persoonlijke eigendommen evenals kledingstukken en/of de zich daarin bevindende goederen en eigendommen. De bepalingen gelden niet indien kan worden aangetoond dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet van de stichting, de beheerder of van in dienst zijnde medewerkers.
Let wel: Bovenstaande is een vrijblijvend advies! En kunnen er geen rechten aan ontleend worden.
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Meer berichten

Nieuwsheft februari 2024

Workshop: Gastvrijheid en Voedselveiligheid Training: Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? 23 maart: Internationale Regio Bijeenkomst in Baarle Hertog In...

Lees meer >

Den Boogaard in beeld

Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. In december waren wij...

Lees meer >

Nieuwsheft december 2023

Workshop gastvrijheid en voedselveiligheid Training beheerder/bedrijfsleider Training Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? Interregionale bijeenkomst Acropolis Megen in beeld...

Lees meer >

Acropolis Megen in beeld

Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. Recent waren wij te...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2023

Training op maat voor beheerder/bedrijfsleider STAP-subsidie Regiobijeenkomsten Scholing: Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? Nieuw bestuurslid Hilja van Eekelen...

Lees meer >

Rombouts koffie

Rombouts wordt al meer dan 125 jaar gedreven door het koffiebranden. En wat destijds begon, is intussen een bedrijf geworden...

Lees meer >

Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn van toepassing voor een stichting van buurthuizen, gemeenschapscentra, ontmoetingscentra, MFA’s et cetera?

Lees meer >

Buurthuis Irene in beeld

Op mijn rondreis langs de buurthuizen van Noord-Brabant ben ik deze keer in West-Brabant. In Willemstad om precies te zijn....

Lees meer >

Gotcha

Sinds 1993 is Gotcha actief in de AV & entertainment industrie. Gotcha is een betrouwbare full-service organisatie die gespecialiseerd is in het verzorgen van geluid-,...

Lees meer >

Twelve

Dé betaaloplossing voor vrijwilligers. Twelve is specialist op het gebied van gebruiksvriendelijke betaaloplossingen.

Lees meer >

AANDACHT VOOR UBO

DE UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE Alle dorpshuizen, wat voor rechtspersoon ook zijn benaderd door de Kamer van Koophandel om wat genoemd wordt...

Lees meer >

Voordeelcontracten

Zoals bekend heeft ’t Heft een overeenkomst met Profi4MO. Deze stichting heeft met een aantal leveranciers, voor de Heft leden, voordeelcontracten...

Lees meer >

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

De overeenkomst met Sligro is in samenwerking met Heineken.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >