Wat voor dorpshuis willen we worden? Aanleiding voor de PON begeleiding in Schaijk

In de vorige Nieuwsheft hebben we aangegeven: “Van gemeenschapshuizen wordt een steeds belangrijkere bijdrage verwacht aan een goede leefbaarheid in de buurten, wijken of dorpen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat dit met zo weinig mogelijk subsidie gebeurt. Die uitdaging kun je en wil je als bestuur van een huis niet alleen aangaan. Een breder gevoeld eigenaarschap vanuit de lokale gemeenschap van deze uitdaging is essentieel om die ook aan te kunnen gaan. Maar hoe doe je dat? Op drie plaatsen in Noord Brabant gaat het PON, in opdracht van ’t Heft, gemeenschapshuizen begeleiden bij het proces om dat eigenaarschap te verbreden en te komen tot een gezamenlijk gedragen actieprogramma om de maatschappelijke rol van het gemeenschapshuis te versterken.”

Ieder van de drie huizen heeft zijn redenen waarom men dit traject via ’t Heft met het PON wilde aangaan. Deze keer: waarom Schaijk mee wilde doen.

In Schaijk speelde daarbij het burgerinitiatief ‘de toekomst van Schaijk’ een belangrijke rol. Dit initiatief ontstond toen een aantal burgers de Schaijkse bevolking mobiliseerde om na te denken over de toekomst van het dorp. Op basis daarvan werden in 2018 op verschillende terreinen een aantal ambities en acties geformuleerd die zouden moeten bijdragen aan een nog socialer, bruisender en groener dorp. Een van die ambities was het creëren van een centrale ontmoetingsplek; third place. Een werkgroep waarin onder andere mensen vanuit de bibliotheek, mkb en het dorpshuis de Phoenix wilden daar de schouders onder zetten en begonnen met het beschrijven van hun droom ; Phoenix 2.0 / third place.

Met die droom zijn twee leden van de werkgroep Phoenix2.0/third place in gesprek gegaan met (de besturen van) een aantal partijen: dorpshuis de Phoenix, de bibliotheek (NOBB), Zorg coöperatie Schaijk, KBO Schaijk, Muziekvereniging Concordia, werkgroep jeugd van de Toekomst van Schaijk en BrabantZorg.

Uit de stimulerende en enthousiasmerende gesprekken kwam naar voren dat een nieuwe en andere invulling van dorpshuis de Phoenix veel mogelijkheden en kansen biedt. Men wilde graag hierin meedenken, meedoen en mee dromen. Daarnaast was de conclusie dat alle partijen actief wilden meedenken hoe aan het functioneren van dat nieuwe dorpshuis verder invulling te geven en welke bijdrage zij daaraan zouden kunnen of willen leveren. Daarbij zou het behulpzaam zijn wanneer dit proces professioneel begeleid wordt. En toevallig bood ’t Heft een traject via het PON aan dat hier prima in kon voorzien.   

Dit leidde dus tot de vraag aan ’t Heft om het PON traject en de start op 29 augustus van een eerste bijeenkomst van al die partijen met de begeleiders van het PON. Daar werd de aanpak besproken en op welke thema’s de Phoenix iets voor Schaijk zou kunnen betekenen. Besproken werd welke stakeholders de volgende keer in oktober uitgenodigd zouden moeten worden om die thema’s uit te werken.

Aan de hand van die uitgewerkte thema’s zal vervolgens in november de hele Schaijkse bevolking uitgenodigd worden om middels de, door het PON ontwikkelde, ‘sociale veerkracht dialoog’ na te denken hoe het gemeenschapshuis die rol op de verschillende thema’s kan vervullen (concrete acties). In december zal tenslotte een actieprogramma worden opgesteld voor de doorontwikkeling van de huidige Phoenix naar Phoenix 2.0 / third place.

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

Binnenkort komen hier de belangrijkste voordelen voor leden van ’t Heft te staan.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2020

Geleidelijk weer open Openstelling na corona De krachten bundelen Parkpaviljoen ontvangt steun Actualiseren ledenbestand Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders

Lees meer >

Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om...

Lees meer >

Nieuwsheft september 2019

Dementievriendelijk bij Servaes en Muzerijk Wat voor dorpshuis willen we worden? Regiobijeenkomsten werken aan het buurthuis van de toekomst MuzeMobiel...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2019

Regiobijeenkomsten Heftleden Wat voor MFA/Buurt- of gemeenschapshuis willen we worden? Besparingen bedrijfsvoering Netwerk/klankbordbijeenkomst Vraagbaak Training op maat

Lees meer >

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting...

Lees meer >

Energietraject

Dat energie een hot item is, is niemand ontgaan Maar wat kan of moet een gemeenschapshuis hier mee? Op welke...

Lees meer >

Nieuwsheft april 2019

Voorzitterswisseling Regiobijeenkomsten leefbaarheid Van mensvriendelijk naar dementievriendelijk Energietraject Terugkomdag training beheerders Vitaliteitsscan Voorstellen: Miek van Dongen

Lees meer >

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is ons gemeenschapshuis? Stelt je bestuur zichzelf deze vraag? Dan kan de vitaliteitsscan je daar een antwoord op...

Lees meer >

Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2019

Nieuwe visie 't Heft Op weg naar Energieneutraal Haalbaaheidsonderzoek Muzemobiel Piet Hein Jonkergouw stelt zich voor OZB-woningtarief mogelijk SESAM academie...

Lees meer >

OZB-woningtarief

Gemeenten hebben sinds kort de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen)...

Lees meer >

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen...

Lees meer >

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodatiesEen discussie over de positie van het dorpshuis in...

Lees meer >

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en...

Lees meer >

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand...

Lees meer >

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >
Scroll naar top