Wat voor MFA buurt of gemeenschapshuis willen we worden

Van gemeenschapshuizen wordt een steeds belangrijkere bijdrage verwacht aan een goede leefbaarheid in de buurten, wijken of dorpen. Tegelijkertijd wordt verwacht dat dit met zo weinig mogelijk subsidie gebeurt. Die uitdaging kun je en wil je als bestuur van een huis niet alleen aangaan. Een breder gevoeld eigenaarschap vanuit de lokale gemeenschap van deze uitdaging is essentieel om die ook aan te kunnen gaan. Maar hoe doe je dat?

Als Heftbestuur hebben we gesignaleerd dat deze vraag op veel plaatsen leeft. Om die reden hebben we de Provincie Noord-Brabant gevraagd of zij middelen ter beschikking wil stellen om op drie plaatsen in Brabant gemeenschapshuizen te begeleiden bij het proces om dat eigenaarschap te verbreden en te komen tot een gezamenlijk gedragen actieprogramma om de maatschappelijke rol van het gemeenschapshuis te versterken. Vervolgens is in overleg met de provincie en het PON, gegeven hun brede ervaring op het gebied van wijk- en dorpsontwikkeling in Brabant, door het PON een concrete aanpak voorgesteld.

In het kort komt die erop neer dat men start met een kennismaking met het bestuur om zicht te krijgen op de context waarin het gemeenschapshuis nu functioneert en wordt bestuurd. In die kennismaking wordt ook bekeken welke partijen bij een eerste bijeenkomst met stakeholders betrokken moeten worden. Doel van die interactieve stakeholderbijeenkomst is met elkaar te bedenken op welke thema’s het gemeenschapshuis iets kan betekenen voor het dorp of de wijk.

Vervolgens wordt op basis van de opgehaalde thema’s een bijeenkomst georganiseerd door het bestuur en een afvaardiging van de stakeholders voor alle inwoners en organisaties van de wijk of het dorp. Doel van die bijeenkomst is met de inwoners na te denken over hoe het gemeenschapshuis die rol op de verschillende thema’s kan vervullen (concrete acties). Daarbij wordt de methode van de veerkrachtdialoog gebruikt.

Tenslotte worden de uitkomsten van de verschillende bijeenkomsten door het PON besproken met het bestuur en een afvaardiging van de stakeholders. Dit resulteert in een actieprogramma voor de doorontwikkeling van het gemeenschapshuis, waarin verbreding van het eigenaarschap en het invullen van de maatschappelijke rol centraal staan.

De ondersteuning door het PON heeft een drieledig doel:

  • Inzicht krijgen in de richting waarin gemeenschapshuizen zich in de toekomst kunnen door- ontwikkelen en hun maatschappelijke rol invulling kunnen geven.
  • Ontdekken hoe eigenaarschap verbreed kan worden en dit opnieuw versterken binnen de lokale gemeenschap.
  • Geleerde lessen ophalen en beschrijven, zodat deze overdraagbaar zijn aan andere gemeenschappen in Brabant.

Met ‘Sterk Brabant’ hebben we afgesproken dat zij ’t Heft actief ondersteunen om ervaringen van de drie gemeenschapshuizen te delen met alle andere huizen, zodat deze desgewenst hiervan gebruik kunnen maken.

Twee huizen waar het PON gaat starten zijn bekend: de Gouden Helm in Helenaveen en de Phoenix in Schaijk.

We zijn nog op zoek naar een huis in een stad in West- of Midden-Brabant die van bovengenoemde ondersteuning gebruik zou willen maken. Je kunt je melden via info@theft.nl.

Piet Hein Jonkergouw

Voorzitter ‘t Heft

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

Binnenkort komen hier de belangrijkste voordelen voor leden van ’t Heft te staan.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2020

Geleidelijk weer open Openstelling na corona De krachten bundelen Parkpaviljoen ontvangt steun Actualiseren ledenbestand Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders

Lees meer >

Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om...

Lees meer >

Nieuwsheft september 2019

Dementievriendelijk bij Servaes en Muzerijk Wat voor dorpshuis willen we worden? Regiobijeenkomsten werken aan het buurthuis van de toekomst MuzeMobiel...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2019

Regiobijeenkomsten Heftleden Wat voor MFA/Buurt- of gemeenschapshuis willen we worden? Besparingen bedrijfsvoering Netwerk/klankbordbijeenkomst Vraagbaak Training op maat

Lees meer >

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting...

Lees meer >

Energietraject

Dat energie een hot item is, is niemand ontgaan Maar wat kan of moet een gemeenschapshuis hier mee? Op welke...

Lees meer >

Nieuwsheft april 2019

Voorzitterswisseling Regiobijeenkomsten leefbaarheid Van mensvriendelijk naar dementievriendelijk Energietraject Terugkomdag training beheerders Vitaliteitsscan Voorstellen: Miek van Dongen

Lees meer >

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is ons gemeenschapshuis? Stelt je bestuur zichzelf deze vraag? Dan kan de vitaliteitsscan je daar een antwoord op...

Lees meer >

Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2019

Nieuwe visie 't Heft Op weg naar Energieneutraal Haalbaaheidsonderzoek Muzemobiel Piet Hein Jonkergouw stelt zich voor OZB-woningtarief mogelijk SESAM academie...

Lees meer >

OZB-woningtarief

Gemeenten hebben sinds kort de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen)...

Lees meer >

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen...

Lees meer >

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodatiesEen discussie over de positie van het dorpshuis in...

Lees meer >

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en...

Lees meer >

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand...

Lees meer >

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >
Scroll naar top