Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, onverantwoordelijk financieel beheer een andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.
Het is goed na te gaan of je op dit moment in de interne reglementen, de statuten al voldoende hebt geregeld om aan de wet te voldoen. Los van de veranderende wetgeving op zich al een goede zaak want doel is uiteindelijk om de kwaliteit van besturen te verbeteren.

Het is handig om de checklist van het platform vrijwillige inzet te gebruiken om na te gaan of en zo ja je wat zou moeten aanpassen. https://nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+wbtr/default.aspx. Daarnaast is er ook de link naar wbtr.nl voor een stappenplan.

In het kort zijn onderstaand de punten die in de WBTR expliciet aan de orde worden gesteld.

Uniformering taakopvatting
Bestuurders moeten zich op grond van de WBTR richten naar het belang van de stichting/vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
De wettelijke omschrijving stelt het eigen belang van de stichting of vereniging voorop en houdt met het publieke belang niet expliciet rekening. Dit kan worden ondervangen door in de statuten van de stichting of vereniging aan de doelomschrijving toe te voegen dat de rechtspersoon ook het publieke belang dient.

Bestuurders met een tegenstrijdig belang
Met de invoering van de WBTR wordt ook wettelijk vastgelegd dat een bestuurder geen besluiten mag nemen wanneer hij/zij een tegenstrijdig belang heeft. Ook mag een bestuurder niet deelnemen aan het overleg over dit besluit. Een tegenstrijdig belang is een direct of indirect persoonlijk belang dat in strijd is met het belang van de stichting of vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een overeenkomst door de stichting met het bedrijf van de partner van de bestuurder. De bestuurder heeft er een persoonlijk belang bij dat zijn partner extra inkomsten genereert. In die situatie mag de bestuurder straks niet meer bij het overleg over dit besluit zijn.

Verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling
Na invoering van de WBTR moeten de statuten van elke stichting en vereniging op termijn een belet- en ontstentenisregeling bevatten. Van ontstentenis is sprake als een bestuurder (of toezichthouder) niet meer in functie is, denk aan terugtreden, ontslag of overlijden. Van belet is sprake als de bestuurder effectief zijn taak niet kan vervullen, bijvoorbeeld door schorsing, langdurige onbereikbaarheid of ziekte. De statuten moeten bepalen wat er moet gebeuren als er bij alle bestuurders (of toezichthouders) sprake is van belet of ontstentenis.

Uitbreiding aansprakelijkheid
Na invoering van de WBTR zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor een tekort in het faillissement als zij hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hier is sprake van als geen redelijk denkend bestuurder in dezelfde omstandigheden hetzelfde gehandeld zou hebben. Ook worden bestuurders aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een misleidende voorstelling in de financiële verslaggeving, zoals de jaarrekening. De nieuwe aansprakelijkheidsregels gelden ook voor intern toezichthouders.

Uitbreiding ontslagmogelijkheden rechter (alleen voor stichtingsbestuurders)
Bij een stichting kan een belanghebbende bij de rechter om het ontslag van een bestuurder verzoeken. Zo’n verzoek wordt niet snel toegewezen. Een rechter gaat alleen over tot ontslag als er sprake is van financieel wanbeheer of handelen in strijd met de wet en/of statuten. Een voorbeeld is dat de overheid een ontslag verzoekt, omdat er is gefraudeerd met publieke middelen.

De beperkte toewijzingsmogelijkheden voor een ontslag worden met de WBTR verruimd. Ontslag kan volgen bij taakverwaarlozing, andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden. Daarmee is de drempel voor belanghebbenden om een ontslagverzoek in te dienen straks lager dan nu, maar het blijft gaan om uitzonderlijke gevallen.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Meer berichten

Nieuwsheft februari 2024

Workshop: Gastvrijheid en Voedselveiligheid Training: Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? 23 maart: Internationale Regio Bijeenkomst in Baarle Hertog In...

Lees meer >

Den Boogaard in beeld

Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. In december waren wij...

Lees meer >

Nieuwsheft december 2023

Workshop gastvrijheid en voedselveiligheid Training beheerder/bedrijfsleider Training Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? Interregionale bijeenkomst Acropolis Megen in beeld...

Lees meer >

Acropolis Megen in beeld

Al enige tijd houden wij onze vergaderingen bij een buurt/gemeenschapshuis die lid zijn van ’t Heft. Recent waren wij te...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2023

Training op maat voor beheerder/bedrijfsleider STAP-subsidie Regiobijeenkomsten Scholing: Hoe kom je tot een toekomstbestendig buurthuis? Nieuw bestuurslid Hilja van Eekelen...

Lees meer >

Rombouts koffie

Rombouts wordt al meer dan 125 jaar gedreven door het koffiebranden. En wat destijds begon, is intussen een bedrijf geworden...

Lees meer >

Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn van toepassing voor een stichting van buurthuizen, gemeenschapscentra, ontmoetingscentra, MFA’s et cetera?

Lees meer >

Buurthuis Irene in beeld

Op mijn rondreis langs de buurthuizen van Noord-Brabant ben ik deze keer in West-Brabant. In Willemstad om precies te zijn....

Lees meer >

Gotcha

Sinds 1993 is Gotcha actief in de AV & entertainment industrie. Gotcha is een betrouwbare full-service organisatie die gespecialiseerd is in het verzorgen van geluid-,...

Lees meer >

Twelve

Dé betaaloplossing voor vrijwilligers. Twelve is specialist op het gebied van gebruiksvriendelijke betaaloplossingen.

Lees meer >

AANDACHT VOOR UBO

DE UITEINDELIJKE BELANGHEBBENDE Alle dorpshuizen, wat voor rechtspersoon ook zijn benaderd door de Kamer van Koophandel om wat genoemd wordt...

Lees meer >

Voordeelcontracten

Zoals bekend heeft ’t Heft een overeenkomst met Profi4MO. Deze stichting heeft met een aantal leveranciers, voor de Heft leden, voordeelcontracten...

Lees meer >

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

De overeenkomst met Sligro is in samenwerking met Heineken.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >