Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, onverantwoordelijk financieel beheer een andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen.
Het is goed na te gaan of je op dit moment in de interne reglementen, de statuten al voldoende hebt geregeld om aan de wet te voldoen. Los van de veranderende wetgeving op zich al een goede zaak want doel is uiteindelijk om de kwaliteit van besturen te verbeteren.

Het is handig om de checklist van het platform vrijwillige inzet te gebruiken om na te gaan of en zo ja je wat zou moeten aanpassen. https://nov.nl/themas/wettenenregels/dossiers/bestuur+en+toezicht/checklist+wbtr/default.aspx. Daarnaast is er ook de link naar wbtr.nl voor een stappenplan.

In het kort zijn onderstaand de punten die in de WBTR expliciet aan de orde worden gesteld.

Uniformering taakopvatting
Bestuurders moeten zich op grond van de WBTR richten naar het belang van de stichting/vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
De wettelijke omschrijving stelt het eigen belang van de stichting of vereniging voorop en houdt met het publieke belang niet expliciet rekening. Dit kan worden ondervangen door in de statuten van de stichting of vereniging aan de doelomschrijving toe te voegen dat de rechtspersoon ook het publieke belang dient.

Bestuurders met een tegenstrijdig belang
Met de invoering van de WBTR wordt ook wettelijk vastgelegd dat een bestuurder geen besluiten mag nemen wanneer hij/zij een tegenstrijdig belang heeft. Ook mag een bestuurder niet deelnemen aan het overleg over dit besluit. Een tegenstrijdig belang is een direct of indirect persoonlijk belang dat in strijd is met het belang van de stichting of vereniging. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een overeenkomst door de stichting met het bedrijf van de partner van de bestuurder. De bestuurder heeft er een persoonlijk belang bij dat zijn partner extra inkomsten genereert. In die situatie mag de bestuurder straks niet meer bij het overleg over dit besluit zijn.

Verplichte statutaire belet- en ontstentenisregeling
Na invoering van de WBTR moeten de statuten van elke stichting en vereniging op termijn een belet- en ontstentenisregeling bevatten. Van ontstentenis is sprake als een bestuurder (of toezichthouder) niet meer in functie is, denk aan terugtreden, ontslag of overlijden. Van belet is sprake als de bestuurder effectief zijn taak niet kan vervullen, bijvoorbeeld door schorsing, langdurige onbereikbaarheid of ziekte. De statuten moeten bepalen wat er moet gebeuren als er bij alle bestuurders (of toezichthouders) sprake is van belet of ontstentenis.

Uitbreiding aansprakelijkheid
Na invoering van de WBTR zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor een tekort in het faillissement als zij hun taak kennelijk onbehoorlijk hebben vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hier is sprake van als geen redelijk denkend bestuurder in dezelfde omstandigheden hetzelfde gehandeld zou hebben. Ook worden bestuurders aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van een misleidende voorstelling in de financiële verslaggeving, zoals de jaarrekening. De nieuwe aansprakelijkheidsregels gelden ook voor intern toezichthouders.

Uitbreiding ontslagmogelijkheden rechter (alleen voor stichtingsbestuurders)
Bij een stichting kan een belanghebbende bij de rechter om het ontslag van een bestuurder verzoeken. Zo’n verzoek wordt niet snel toegewezen. Een rechter gaat alleen over tot ontslag als er sprake is van financieel wanbeheer of handelen in strijd met de wet en/of statuten. Een voorbeeld is dat de overheid een ontslag verzoekt, omdat er is gefraudeerd met publieke middelen.

De beperkte toewijzingsmogelijkheden voor een ontslag worden met de WBTR verruimd. Ontslag kan volgen bij taakverwaarlozing, andere gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden. Daarmee is de drempel voor belanghebbenden om een ontslagverzoek in te dienen straks lager dan nu, maar het blijft gaan om uitzonderlijke gevallen.

Deel dit bericht
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten

Van Ginkel Schoonmaak

Van Ginkel is al bijna 60 jaar een familiebedrijf gevestigd in het Brabantse Westerhoven. Met “alles voor de schoonmaak” vertegenwoordigen...

Lees meer >
Training Besturen: een vak apart

Besturen, een vak apart

Het reilen en zeilen van een gemeenschapshuis vraagt veel vaardigheid en een specifieke deskundigheid. Versterk je kracht als bestuur met...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2021

Enquête coronasteunJaarplan 2021Kleinschalige mobiliteitsoplossingLandhorst, naar een nieuwe toekomstFactsheet coronasteunNieuw Heft-bestuurslidParkpaviljoen WaalwijkTrainingsaanbod 2021

Lees meer >
Heineken logo

Drankinkoop Heineken

Heineken is de grootste brouwerij van Nederland en wij zijn ervan overtuigd met Heineken een goede partner te hebben gevonden....

Lees meer >
Logo Sligro

Sligro

Binnenkort komen hier de belangrijkste voordelen voor leden van ’t Heft te staan.

Lees meer >
Logo Vervoort Meubelen

Vervoort Meubelen

‘Welkom bij Vervoort!’ Een bekende leus onder ons hechte team. Met een belangrijke reden, want iedereen met ieder interieurvraagstuk is...

Lees meer >

Nieuwsheft januari 2021

Dorps- en gemeenschapshuizen 2020 Trainingsaanbod 2021 Voordeelcontracten Nieuwe bestuursleden Training voor beheerders / bedrijfsleiders Compensatieregeling Videma Website 't Heft Vacature...

Lees meer >

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2020

Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap? Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel Samenwerking...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >

Nieuwsheft mei 2020

Geleidelijk weer open Openstelling na corona De krachten bundelen Parkpaviljoen ontvangt steun Actualiseren ledenbestand Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders

Lees meer >

Jaarplan 2020

Waar staat ’t Heft voor ’t Heft, platform voor gemeenschapshuizen heeft als doel om de aangesloten leden te ondersteunen om...

Lees meer >

Nieuwsheft september 2019

Dementievriendelijk bij Servaes en Muzerijk Wat voor dorpshuis willen we worden? Regiobijeenkomsten werken aan het buurthuis van de toekomst MuzeMobiel...

Lees meer >

Nieuwsheft juli 2019

Regiobijeenkomsten Heftleden Wat voor MFA/Buurt- of gemeenschapshuis willen we worden? Besparingen bedrijfsvoering Netwerk/klankbordbijeenkomst Vraagbaak Training op maat

Lees meer >

Teruggaaf energiebelasting

ook voor multifunctionele centra Bepaalde kerken en instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting...

Lees meer >

Energietraject

Dat energie een hot item is, is niemand ontgaan Maar wat kan of moet een gemeenschapshuis hier mee? Op welke...

Lees meer >

Nieuwsheft april 2019

Voorzitterswisseling Regiobijeenkomsten leefbaarheid Van mensvriendelijk naar dementievriendelijk Energietraject Terugkomdag training beheerders Vitaliteitsscan Voorstellen: Miek van Dongen

Lees meer >

Vitaliteitsscan

Hoe vitaal is ons gemeenschapshuis? Stelt je bestuur zichzelf deze vraag? Dan kan de vitaliteitsscan je daar een antwoord op...

Lees meer >

Nieuwe visie ’t Heft

Drie jaar geleden heeft de Provincie besloten om de subsidie aan ’t Heft stop te zetten. Deze maatregel is sinds...

Lees meer >

Nieuwsheft maart 2019

Nieuwe visie 't Heft Op weg naar Energieneutraal Haalbaaheidsonderzoek Muzemobiel Piet Hein Jonkergouw stelt zich voor OZB-woningtarief mogelijk SESAM academie...

Lees meer >

OZB-woningtarief

Gemeenten hebben sinds kort de vrijheid om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, en andere instellingen van sociaal belang (een muziekvereniging, goede doelen)...

Lees meer >

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen...

Lees meer >

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodatiesEen discussie over de positie van het dorpshuis in...

Lees meer >

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en...

Lees meer >

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand...

Lees meer >

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >
Scroll naar top