Bestuur

Het bestuur bestaat uit zeven personen: Piet-Hein Jonkergouw, Kees Klijs, Marian Rombouts, Hans van Zon, Hans van Baal, Latifa Cherrabi en Hilja van Eekelen.

Heeft u een vraag aan één van de bestuursleden van ’t Heft, stuur dan een e-mail naar info@theft.nl

Piet Hein Jonkergouw

Piet-Hein Jonkergouw, voorzitter
Voorzitter
Bestuurslid vanaf april 2019

Belangrijke reden voor mij om vorig jaar bestuurslid te worden van de ‘stichting dorpshuizen Landerd’ (Schaijk, Zeeland en Reek) en nu van ’t Heft is de steeds belangrijker wordende rol van gemeenschapshuizen in het versterken van de gemeenschappen in onze dorpen en wijken. Door de kennis, kunde en ervaring als dorpshuizen te delen, elkaar te inspireren en te stimuleren zijn we in staat om die veranderende rol in onze eigen gemeenschappen goed inhoud te geven. Zelf breng ik graag mijn kennis en ervaring in. Niet alleen van onze landerdse dorpshuizen, maar ook die van het opzetten en werken met verschillende burgerinitiatieven en het werken als wethouder en zorgbestuurder.

Kees Klijs

Penningmeester
Bestuurslid vanaf 2021

Ik ben docent economie geweest. Tot 1995 heb ik les gegeven op een Meao, daarna heb ik voor ontwikkelingsorganisaties gewerkt, meestal in Afrika. Ik heb met name lokale NGO’s (niet gouvernementele organisatie) getraind en begeleid in financieel en administratief beheer. Mijn laatste werkgever was ICCO, een organisatie die subsidies geeft aan organisaties in ontwikkelingslanden op basis van projectvoorstellen. Deze ervaring komt me goed van pas bij ’t Heft, waar ik nu als penningmeester aan de slag ga. Ik kan ’t Heft helpen om een administratie op te zetten waarmee de verkregen subsidies goed verantwoord kunnen worden.

Ik heb ervaring als penningmeester van een vereniging van eigenaren, maar was toe aan een nieuwe uitdaging. Het boeit me om met collega’s te werken aan een sociaal doel, zoals bij ’t Heft aan het vergroten van participatie in de eigen omgeving.

Ik kijk ernaar uit om gemeenschapshuizen te begeleiden die met vragen zitten op het gebied van financieel en administratief beheer.

Marian Rombouts

Secretaris
Bestuurslid vanaf 2024

Na meer dan 40 jaar werkzaam geweest te zijn binnen het bibliotheekwerk in de provincie (in Made, Tilburg, Best en Eindhoven) vind ik het een mooie uitdaging om nu een andere maatschappelijke rol te gaan vervullen: als secretaris van t Heft. Bibliotheken en Culturele Centra komen steeds vaker bij elkaar en werken ook steeds intensiever samen. 

Vanuit mijn achtergrond hoop ik iets toe te kunnen voegen aan het bestuur, waarbij vooral de platformgedachte me erg aanspreekt. ‘Van elkaar leren en je verder ontwikkelen’ is al jaren lang het centrale thema tijdens mijn (werkzame) leven. Voor mezelf maar zeker ook voor de activiteiten, cursussen en bijeenkomsten die we in bibliotheken met anderen organiseerden.

Hans van Baal

Bestuurslid
Bestuurslid vanaf 2021

In mijn werkzame leven heb ik o.a. gewerkt voor een groot bedrijf waar ik licenties en patenten verkocht en waarvoor ik veel mocht reizen. In 1996 ben ik als Gastheer aan de slag gegaan bij Gemeenschaps-centrum De Pracht. Toen ik met vervroegd pensioen ging kwam de functie van voorzitter van het bestuur binnen de Pracht vacant en hoefde ik niet lang na te denken om ja te zeggen. Na twee termijnen met prachtige en grandioze gebeurtenissen zoals het winnen van Het Appeltje van Oranje en daarbij Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima te mogen ontvangen was het in juli 2021 tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe voorzitter al blijf ik wel verbonden als actieve vrijwilliger in de Pracht. Met de kennis die ik daar op heb gedaan over het ontmoetingscentrum en als zijn facetten zit ik nu bij ’t Heft in het bestuur ook zeker op mijn plaats. 

Ik hoop alle buurt-dorps-ontmoetingshuizen in mijn regio in de komende jaren te bezoeken en mijn ervaringen te delen. 


Latifa Cherrabi

Bestuurslid
Bestuurslid vanaf 2021

Mijn achtergrond en werkervaring ligt op het terrein van organisatie, beleid en management. Ik heb ruime bestuurservaring in verschillende organisaties en functies. In het dagelijks leven ben ik zelfstandige consultant en begeef ik me op de terreinen emancipatie, diversiteit en participatie. Ik oefen daarin verschillende rollen en functies uit, waaronder die van projectleider, trainer en interim-manager. Ik ben ook voorzitter van de Stichting Heerlijckheid Gageldonk en samen met andere bestuurders exploiteren wij het Buurthuis Gageldonk in de Bredase wijk Haagse Beemden. 

Ik hoop met mijn bestuurslidmaatschap een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de stichting en aan de daaraan gelieerde organisaties.

Hilja van Eekelen

Bestuurslid
Bestuurslid vanaf 2023

Ik geloof vooral in de kracht van verbinding. In de kracht van samen. Niet allemaal werken vanaf onze eilandjes, maar juist leren van elkaars positieve ervaringen en daardoor ook niet steeds het wiel te hoeven uitvinden. Ik denk dat ‘t Heft daarin van meerwaarde kan zijn en daar help ik graag aan mee.

In het dagelijks leven ben ik in de eerste plaats mama. Ik ben gelukkig getrouwd, heb twee hele leuke kinderen en ondersteun daar waar nodig. In mijn (vrijwillig) werkzame leven zit ik in het bestuur van Buurthuis Keijenburg in Roosendaal. Het mooie buurthuis in mijn eigen wijk, waar ik secretaris mag zijn en meehelp met het zo sociaal en zakelijk gezond mogelijk uitbaten en verder ontwikkelen van deze ontmoetingsplaats. Iets waar ik erg trots op ben.

Zo werk ik met mijn hart en mijn hoofd, ondersteund door mijn opleidingen SPH en management in de zorg en dat vind ik een mooie combinatie.

Hans van Zon

Bestuurslid

Bestuurslid vanaf 2016

Ik heb een ruime ervaring als directielid bij verschillende personenvervoerbedrijven. De laatste vijftien jaar ben ik werkzaam als zelfstandig adviseur, waar ik af en toe nog betaald werk van heb. Verder verricht ik nogal wat vrijwilligerswerk (bestuurslid MuzeRijk, bestuurslid Saturnus, commissielid gemeente Uden en sinds een paar maanden lokaal actief voor een politieke partij).

Ik ben er van overtuigd dat een MFA/buurthuis er voor zorgt dat de samenleving een beetje beter wordt. Als dat in heel de provincie Brabant gebeurt dan is het effect groter. Ik hoop daar via ’t Heft een bijdrage aan te kunnen leveren.