Categorie: Artikelen

Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, onverantwoordelijk financieel beheer een andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het is goed na te gaan of je op dit moment in de interne reglementen, de statuten al voldoende hebt geregeld

Lees verder »

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2020

De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft voor alle huizen tot andere acties en aandachtspunten geleid als in de diverse jaarplannen werd voorzien. Ook voor ’t Heft betekende dit dat de nadruk op een aantal andere zaken kwamen te liggen. Tegelijkertijd werd met name door de langdurige sluitingen in 2020 duidelijk dat de dorps- en gemeenschapshuizen een zeer belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Het wegvallen daarvan was met name voor de groep kwetsbare mensen extra problematisch.

Lees verder »

Wijkcentrum De Bergspil in beeld

Een beetje verscholen achter het winkelcentrum van de wijk Tolberg in Roosendaal, ligt het gebouw van Wijkcentrum De Bergspil. Reden van het bezoek van het bestuur van ’t Heft is dat het bestuur graag van dichtbij meemaakt wat er leeft bij de leden en daarbij waar mogelijk meehelpt bij problemen en vragen. 

Lees verder »
Scroll naar top