Categorie: Artikelen

Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn van toepassing voor een stichting van buurthuizen, gemeenschapscentra, ontmoetingscentra, MFA’s et cetera?

Lees verder »

Training voor beheerders / bedrijfsleiders 2022

Op maandag 28 november jl. is de training voor bedrijfsleiders/beheerders afgesloten. In cultureel centrum Den Boogaard in Moergestel waren de cursisten, met een bestuurslid van hun gemeenschapshuis/buurthuis, daarvoor uitgenodigd. Tijdens de afsluitende bijeenkomst hebben twee bestuursleden van De Pracht Gemeenschapscentrum een leerzame uiteenzetting gegeven over hun organisatie. Uit de vele vragen werd duidelijk dat er veel overeenkomsten tussen huizen zijn, maar ook veel verschillen. Zo’n uiteenzetting past uitstekend in één van de doelen van ’t heft; het is eenvoudig om kennis te delen, het kost weinig en het levert veel op.

Lees verder »

De vitaliteit van gemeenschapshuizen in Meierijstad

In meer en meer gemeenten zien we dat gemeenten de gemeenschapshuizen zien als een vitale schakel in de leefbaarheid van een wijk en dorp. Om die reden willen ze ook beter stilstaan bij de vraag wat hebben de (besturen van) de huizen nodig om dat ook waar te kunnen maken.

Lees verder »

Buurthuis Irene in beeld

Op mijn rondreis langs de buurthuizen van Noord-Brabant ben ik deze keer in West-Brabant. In Willemstad om precies te zijn. De naam Willemstad wordt voor deze plaats sinds 1584 gehanteerd. Willemstad is een echte gezellige vestingstad, het ligt waar Volkerak en Hollandsdiep elkaar ontmoeten. De stad heeft momenteel ruim 3000 inwoners, verdeeld over een aantal woonkernen. Ik ben een beetje te vroeg op mijn afspraak bij Stichting Buurthuis Irene. Eenmaal binnen, kom ik midden in een grote bedrijvigheid.

Lees verder »
BHV-hesje

BHV’er wel of niet verplicht?

Is een BHV’er wel of niet verplicht in een gemeenschapshuis? Regelmatig bereiken ons vragen van leden óf en wanneer een persoon met een BHV-certificaat verplicht is en wanneer die dan aanwezig moet zijn. Belangrijk is bijvoorbeeld of er in jouw organisatie wel of geen betaalde werknemers zijn. Van invloed is ook of er meerdere huurders zijn. Voor activiteiten die vergunnings- of meldingsplichtig zijn moet men de richtlijnen van de gemeente in acht nemen. Het is dus een ingewikkeld thema, we willen je wegwijs maken. 

Lees verder »

Workshop voor bedrijfsleiders/beheerders van buurt en gemeenschapshuizen

Al acht keer is de jaarlijkse training voor beheerders/bedrijfsleiders georganiseerd. Bijna 100 beheerders/bedrijfsleiders hebben deelgenomen aan deze speciale driedaagse training (De achtste training start eind september dit jaar). Alle deelnemers zijn altijd vol lof over de training, maar geven ook aan behoefte te hebben aan een soort “terugkomdag”. Een paar jaar geleden heeft ’t Heft zo’n terugkomdag

Lees verder »

’t Hart van Oijen in Beeld

Door Jo van Oosterhout Op mijn maandelijkse trip langs de Brabantse dorpshuizen ben ik deze keer in de buurt van Oss. Om precies te zijn in het mooie dorpje Oijen. Oijen heeft een rijke historie, het wordt in oude kronieken al vermeld in het jaar 1062. De naam Oijen wordt verklaard door het oude woord

Lees verder »

MFC Oelbroeck in Beeld

Op mijn rondreis langs de dorpshuizen van Noord-Brabant ben ik deze keer in Het Land Van Cuijk, om preciezer te zijn in het mooie dorpje Sint Anthonis. Dit is niet toevallig. Kort geleden is het Multi Functioneel Centrum (MFC) Oelbroeck na een grote verbouwing, feestelijk heropend. Sint Anthonis maakt sinds 2021 deel uit van de

Lees verder »

GEMEENSCHAPSHUIS 2.0 TRAJECT IN OSS AFGEROND

Op 14 april werd in een gezellige bijeenkomst het gemeenschapshuis 2.0 traject in Oss afgerond. Vertegenwoordigers van de vijf betrokken huizen luisterden naar korte presentaties (‘pitches’). Hierin gaf ieder huis kort weer wat het plan was om tot een gemeenschapshuis 2.0 te komen. Wat je daarvoor als huis samen met verenigingen, organisaties, inwoners gaat doen.

Lees verder »
Scroll naar top