Categorie: Artikelen

Nieuwstheft header

Handreiking buurthuizen: omgaan met de coronamaatregelen na 25 september

In deze handreiking wordt uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang. Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, meegelezen door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. DOWNLOAD DE HANDREIKING

Lees verder »

Dorpshuis Lieshout in beeld

Op een zonnige middag rijd ik, Jo van Oosterhout, door het dorp Lieshout een typisch Brabants dorp met ongeveer 4200 inwoners. Via een gemeentelijke herindeling in 1997 is Lieshout onderdeel van de gemeente Laarbeek. Ik nader mijn doel, kom langs de basisschool en direct daarnaast valt het
Dorpshuis Lieshout op. Ik ben welkom, de deur staat open en de manager van het dorpshuis staat mij al op te wachten. Na de kennismaking en de onontbeerlijke koffie starten we ons gesprek. 

Lees verder »

Enthousiaste start van gemeenschapshuis 2.0 trajecten in Oss

n mei en juni zijn vijf huizen in de gemeente Oss enthousiast gestart met een gemeenschapshuis 2.0-traject.

Dit traject door ’t Heft samen met het PON en de KNHM ontwikkeld moet resulteren in:
– Een nieuwe visie en aanbod dat aansluit bij de behoefte van wijk of dorp
– Een gedegen ondernemingsplan waarmee middels gezonde bedrijfsvoering en exploitatie dat nieuwe aanbod gerealiseerd kan worden.
-Verbreding van het eigenaarschap van het huis naar het dorp op de wijk.

We zijn in Oss gestart omdat deze gemeente gelooft in de belangrijke maatschappelijke functie die buurthuizen hebben voor de buurten en dorpen, maar ook zien dat de besturen ondersteund moeten worden om dat te kunnen blijven waarmaken.

Lees verder »

Dorpshuis De Haarstek in beeld

Haarsteeg is een mooi landelijk dorp, gelegen tussen Heusden en Vlijmen. We, onze penningmeester en ik, worden vriendelijk ontvangen door twee bestuursleden van de Haarstek. Dorpshuis de Haarstek was voorheen een café, dancing, enzovoorts.

Lees verder »
deelnemers training aan tafel

Met elkaar leren is een aanbeveling voor iedereen

De training bestuursvaardigheden genaamd ‘Besturen, een vak apart, wordt op verzoek in het najaar opnieuw gegeven. Er is beperkt plaats. Dus ben er snel bij en meld je samen met een of meer collega-bestuursleden aan. Aanmelden kan via de website of een mail naar info@theft.nl De voorjaarstraining is door de deelnemers met veel enthousiasme ontvangen;

Lees verder »
mensen aan het werk in gemeenschapshuis

Het is zover: de deuren van de gemeenschapshuizen mogen weer open!

Zoals bekend mogen dorps- en buurthuizen weer voor een (groot) deel open vanaf 5 juni. Dat zal veel actieve bewoners en hun buurtgenoten enorm goed doen.  Lees hier het artikel dat de LSA zojuist op haar website publiceerde.  In dit blog geven ze antwoord op een aantal belangrijke vragen zoals: hoeveel mensen mogen binnen zijn?

Lees verder »

Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is bedoeld om wanbestuur, misbruik van positie, onverantwoordelijk financieel beheer een andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Het is goed na te gaan of je op dit moment in de interne reglementen, de statuten al voldoende hebt geregeld

Lees verder »

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2020

De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft voor alle huizen tot andere acties en aandachtspunten geleid als in de diverse jaarplannen werd voorzien. Ook voor ’t Heft betekende dit dat de nadruk op een aantal andere zaken kwamen te liggen. Tegelijkertijd werd met name door de langdurige sluitingen in 2020 duidelijk dat de dorps- en gemeenschapshuizen een zeer belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Het wegvallen daarvan was met name voor de groep kwetsbare mensen extra problematisch.

Lees verder »

Wijkcentrum De Bergspil in beeld

Een beetje verscholen achter het winkelcentrum van de wijk Tolberg in Roosendaal, ligt het gebouw van Wijkcentrum De Bergspil. Reden van het bezoek van het bestuur van ’t Heft is dat het bestuur graag van dichtbij meemaakt wat er leeft bij de leden en daarbij waar mogelijk meehelpt bij problemen en vragen. 

Lees verder »
Scroll naar top