Categorie: Corona

Nieuwstheft header

Handreiking buurthuizen: omgaan met de coronamaatregelen na 25 september

In deze handreiking wordt uiteengezet hoe het CTB gebuikt moet worden in dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en de maatschappelijke opvang. Deze handreiking is opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland en het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, meegelezen door Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. DOWNLOAD DE HANDREIKING

Lees verder »

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we als bestuur besloten om in augustus en september op bezoek te gaan bij in totaal zestien besturen van onze leden. Gesprekspunten waren onder andere wat betekenen de diverse coronamaatregelen voor jullie huis, hoe werk je als huis

Lees verder »

Goed nieuws voor de dorpshuizen wat betreft de TOGS regeling

Het is gelukt. Het kabinet besloot afgelopen vrijdag de door ons bepleite SBI-codes toe te laten tot de TOGS-regeling. Het was heel lang lobbyen, maar hartstikke mooi dat dit door het landelijk samenwerkingsoverleg gelukt is. Aanvragen kan twee weken: tot vrijdag 26 juni 17.00 uur.
Op de site van de RVO is de code nu ook terug te vinden.

Lees verder »

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het gaat om 4000 euro en is naar eigen inzicht te besteden. De gift is gekoppeld aan een SBI-code, de code waarmee je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en die aangeeft welke bedrijfsactiviteit je uitvoert.

Lees verder »

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk zijn, adviseren we hierover contact op te nemen met je gemeente. Wees er wel bedacht op dat ook je gemeente tijd nodig heeft om de richtlijnen te interpreteren en uit te werken.

Lees verder »

Financiële effecten Corona

Het zal het nog wel een flinke tijd duren voor we de anderhalvemeternorm kunnen loslaten. Dat zal in de praktijk voor iedereen nog veel beperkingen met zich meebrengen (en financiële nadelen). Het is verstandig, in aansluiting op onze eerdere brief waarin we adviseren om met de gemeente de financiële effecten te bespreken, dit daarbij mee te nemen.

Lees verder »

Zakelijke impact landurige sluiting huizen

Noodgedwongen zijn ook de dorpshuizen, gemeenschapshuizen, multifunctionele centra vanaf uiterlijk 15 maart voorlopig tot en met 28 april, maar mogelijk nog langer gesloten. Dat heeft allereerst veel gevolgen voor alle mensen die met veel plezier allerlei activiteiten met elkaar ondernemen. We zien dat er in de diverse gemeenschappen veel creativiteit is om toch op andere manieren die beperkingen van allerlei sociale activiteiten te ondervangen. Prachtig.

Lees verder »

Buurthuizen en het Coronavirus

Inmiddels hebben ook de dorpshuizen en gemeenschapshuizen volgens de richtlijnen van het Kabinet hun deuren gesloten. Het kon niet anders, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo de gevolgen van het Coronavirus tot een minimum te beperken. Alle activiteiten zijn gestopt, de deuren zijn gesloten. Het is wennen voor iedereen.

Lees verder »

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of onder culturele instellingen viel.

Lees verder »
Scroll naar top