Category: Publicaties

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen in de Buurt is een project dat ’t Heft samen met de PG-Raad en BRIZ hebben uitgevoerd. Daarin zijn interessante projecten om groenvoorzieningen goed te gebruiken in relatie tot de dorps- en buurthuizen geïnventariseerd. Ook

Lees verder »

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodatiesEen discussie over de positie van het dorpshuis in een veranderende wereld. Welke positie claimt jouw dorpshuis in die veranderende wereld? Modellen, voorbeelden, tips en adviezen helpen de discussie daarover te voeren. Jaar: 2017 Landelijke Vereniging van Kleine Kernen i.s.m. ’t Heft

Lees verder »

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en dorpshuizen verslag doen van de veranderingen en omschakelingen die zij meemaken belangrijk. Er is natuurlijk niet een wondermiddel of recept voor alle kwalen. Maar deze dorps- en wijkhuizen tonen aan hoe zij zich met creativiteit

Lees verder »

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand gebouw voldoet aan de huidige behoefte van het dorp/de wijk, maar dat de ontwikkelingen die zich aandienen om een andere accommodatie vragen. Deze handreiking beschrijft het proces om te komen tot een integrale afweging van

Lees verder »

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de rol die ze spelen in het beleid. Laat deze uitgave u inspireren en motiveren tot het bevorderen van ontmoeting door middel van duurzaam beleid en het creëren van een prettige plek die toegankelijk is voor

Lees verder »