Buurthuizen en het Coronavirus

Inmiddels hebben ook de dorpshuizen en gemeenschapshuizen volgens de richtlijnen van het Kabinet hun deuren gesloten. Het kon niet anders, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo de gevolgen van het Coronavirus tot een minimum te beperken. Alle activiteiten zijn gestopt, de deuren zijn gesloten. Het is wennen voor iedereen.

He, hallo, hoe gaat het met je?

Inmiddels hebben ook de dorpshuizen en gemeenschapshuizen volgens de richtlijnen van het Kabinet hun deuren gesloten. Het kon niet anders, het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo de gevolgen van het Coronavirus tot een minimum te beperken. Alle activiteiten zijn gestopt, de deuren zijn gesloten. Het is wennen voor iedereen. Voor de regelmatige bezoekers van de huizen zal hun leven plotseling wel erg rustig en stil worden. De betekenis van een dagelijks of wekelijks bezoek aan het dorpshuis zal voor veel mensen voelbaar zijn. Het dorpshuis als een huiskamer van de wijk, een doorbreking van de dag met een activiteit of een kopje koffie, even een praatje maken. Nu dit de komende weken niet meer kan, zal het voor velen lastig worden de dag goed door te komen. Mogelijk komen ze de deur niet uit, hebben ze hun stem vandaag niet gebruikt, misschien hebben ze iets nodig maar willen ze daar niemand voor vragen of ermee belasten. 

We horen dat juist al die vrijwilligers van de dorpshuizen/gemeenschapshuizen goed weten welke mensen veel last zullen hebben van deze tijd van sociale onthouding. Een enthousiaste vrijwilliger meldde ons zijn plan: ‘Wat zou het mooi zijn als vanuit het dorpshuis/gemeenschapshuis, ieder in zijn eigen dorp, wijk of buurt een initiatief neemt om juist deze kwetsbare mensen of ouderen regelmatig eens te bellen. Gewoon voor een praatje, eens horen hoe het gaat, misschien is een boodschap nodig, even een ander geluid horen. Zo kunnen we op een afstand toch van betekenis zijn. Contact is zo van belang om de dag goed door te komen.’

Als iedereen dit oppakt, helpen we elkaar de Coronatijd door!

We hoorden al enkele mooie voorbeelden:

  • We hebben met onze vrijwilligersgroep afgesproken dat we elke dag iemand bellen,
  • Ik heb een mooi boek gelezen, zal ik dat boek bij je in de bus doen? 
  • Ik ga vandaag wat extra koken, wil jij dan ook een maaltijd? Ik bezorg ‘m tot aan de voordeur;-)

Noodmaatregelen en algemene informatie

De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor onze samenleving. Dat geldt ook voor onze leden; alle gemeenschapshuizen en dorpsbelangenorganisaties. Op de website van het RIVM is steeds de meest actuele en volledige informatie terug te vinden. Volg deze voorschriften/richtlijnen en neem bij twijfel contact op met de lokale overheid en/of GGD. Mogelijk kan je ook informatie uit onderstaande links halen.

Daarnaast bereiken ons nogal wat vragen over de financiële gevolgen. Op dit moment zijn er al regelingen voor werktijdverkorting. Dit neemt niet weg dat er inkomstenderving is die ook lastig is op te vangen. Daar is op dit moment nog geen specifieke regeling voor. De regeling tegemoetkoming inkomensderving als gevolge van het corona covid 19 virus van 4000 euro geldt niet voor gemeenschapshuizen. Ons inziens niet terecht en wij zullen dit met de andere provinciale koepels  ook landelijk aankaarten.

Aarzel niet om via de vraagbaak vragen te stellen of signalen af te geven.

Meer over Corona

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >