De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of onder culturele instellingen viel.

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of onder culturele instellingen viel.

Na contact met overheid en VWS, kregen we 7 mei jl. via BZK de volgende informatie van de Taskforce:

  • Dorpshuizen mogen open per 1 juni voor 30 mensen; mits duidelijk protocol en met inachtneming van anderhalve meter afstand.
  • Dorpshuizen open mogen per 1 juli voor 100 mensen; mits duidelijk protocol en met inachtneming van anderhalve meter afstand.

Het blijft, omdat alle dorpshuizen anders zijn in hun mogelijkheden én omdat in veel dorpshuizen meerdere functies verzameld zijn, uitermate belangrijk om met de gemeente af (te) stemmen.

Op onze website zijn invul- en voorbeeldprotocollen rond de heropening te vinden.

Dorpshuizen en TOGS

Vanuit de landelijke samenwerking Dorpshuizen en LVKK hebben we de nodige acties ondernomen richting Ministerie, Minister Wiebes, staatssecretaris Keijzer, Tweede Kamer en de provincie. De lobby om de dorpshuizen op de lijst voor TOGS te krijgen, loopt nog volop. Een debat hierover in de Tweede Kamer is pas in week 21.  Overigens is het niet alleen van belang dat provincies en gemeenten de lobby voor de TOGS steunen; ze kunnen zélf ook iets doen! De provincies Overijssel en Gelderland hebben inmiddels een fonds waar bewonersinitiatieven en dorpshuizen een beroep op kunnen doen.

Een aantal gemeenten hebben ook maatregelen genomen: een fonds (bijvoorbeeld Texel) of kwijtschelding of uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen of huurkosten. Een aantal gemeentes geeft ook aan dat ze van alles willen maar dat hun gemeentekas nauwelijks iets toestaat.

Noodfonds

Het Noodfonds lijkt voorlopig een zachte dood te sterven.

  • Het idee pendelt nog steeds tussen verschillende Ministeries ( BZK, VWS en LNV / Regiodeals) maar niemand is eigenaar en geleidelijk lijkt ieder ministerie zijn handen er van af te trekken.
  • Grote bedrijven èn Fondsen vinden het idee van de Maatschappelijke Alliantie sympathiek maar verwijzen naar wat ze al doen met hun eigen fondsen.

MAEX en NLZVE maken een concept voor een opiniestuk in Trouw, Volkskrant of NRC om te wijzen op het wederom onderwaarderen van initiatieven van bewoners.

Brief gemeenten

Alle gemeenten ontvingen een brief waarin werd aangedrongen op:

  • contact opnemen met dorpshuisbesturen, buurthuisbesturen, bewonersinitiatieven over hoe de opstart na coronatijden kan verlopen en om te bespreken welke steun de gemeente daarbij kan geven.
  • praktische al dan niet tijdelijke maatregelen voor dorps- en buurthuizen en initiatieven zoals geen huur innen; huur kwijtschelden et cetera, et cetera.

Meer over Corona

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

Goed nieuws: TOGS regeling

De TOGS-regeling is een eenmalige gift die speciaal bedoeld is voor ondernemers die direct getroffen zijn door de coronamaatregelen. Het...

Lees meer >

Maatregelen en protocollen

Voor de openstelling is in elk geval een protocol nodig,op maat van ieder gemeenschapshuis. Omdat de richtlijnen nog niet superduidelijk...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >