Financiële effecten Corona

Het zal het nog wel een flinke tijd duren voor we de anderhalvemeternorm kunnen loslaten. Dat zal in de praktijk voor iedereen nog veel beperkingen met zich meebrengen (en financiële nadelen). Het is verstandig, in aansluiting op onze eerdere brief waarin we adviseren om met de gemeente de financiële effecten te bespreken, dit daarbij mee te nemen.

Acties en compenserende maatregelen

Welke financiële acties zijn mogelijk?

Het zal het nog wel een flinke tijd duren voor we de anderhalvemeternorm kunnen loslaten. Dat zal in de praktijk voor iedereen nog veel beperkingen met zich meebrengen (en financiële nadelen). Het is verstandig, in aansluiting op onze eerdere brief waarin we adviseren om met de gemeente de financiële effecten te bespreken, dit daarbij mee te nemen. Hoewel ook de provincie Noord-Brabant heeft verzocht om ook de gemeenschapshuizen in aanmerking te laten komen voor de eenmalige steunbijdrage voor ondernemingen van 4000 euro, is daar nog geen positieve reactie op gekomen.

In feiten zijn drie dingen die gedaan kunnen worden:

  • het aanvragen van (landelijke) tegemoetkomingen (lening of gift).
  • het verlagen van de kosten.
  • het aanvragen van uitstel van betalingen.

Vanwege de snelheid waarmee deze informatie veranderd en wordt aangevuld, verwijzen we graag door naar de volgende pagina’s:

Zoals is gebleken uit onderzoek van MAEX heeft de Coronacrisis een groot negatief effect op maatschappelijke initiatieven. Er is niet alleen behoefte aan financiële hulp, maar ook aan hulp op organisatorisch niveau en behoefte aan extra vrijwilligers. Hierbij een overzicht van hulp die nu geboden wordt voor sociale initiatieven. 

Compenserende maatregelen

Kijk of je in aanmerking komt voor compenserende maatregelen, voer het gesprek met je gebruikers, je vrijwilligers en houd goed bij wat de gederfde inkomsten zijn als gevolg van corona. Dit kan, ook op een later tijdstip, helpen om in aanmerking te komen voor compenserende maatregelen.

Komen we al gemeenschapsaccommodatie in aanmerking voor de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren), zeg maar de €4000,- regeling?
Nee, nog steeds niet, tenzij je accommodatie beschikt over (binnen)sport faciliteiten, dan kan dit onder voorwaarden wel, neem hierover contact op met je gemeente. Dit hangt af van de SBI code waaronder je bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat. De meeste gemeenschapsaccommodaties vallen onder de Kamer van Koophandelcodes 88.999, 88.993 en 88.102 en deze staan tot op heden nog niet op de lijst van getroffen sectoren.

Wel hebben we in een gezamenlijke lobby met collega VKK’s, de LVKK en LSA de druk opgevoerd. Meerdere provincies hebben brieven aan de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd, het beraad van de 12 commissarissen van de Koning heeft dit onderwerp politiek geagendeerd en vanuit de Tweede Kamer fracties van PvdA en CDA zijn kamervragen gesteld. Ook heeft de landelijke en regionale pers hier aandacht aan geschonken. We blijven goede hoop houden dat gemeenschapsaccommodaties uiteindelijk aan de lijst van getroffen sectoren worden toegevoegd.

Komt er voor gemeenschapsaccommodaties een Noodfonds beschikbaar?
We achten de kans klein dat er op korte termijn een landelijk noodfonds voor verenigingen, stichtingen en ander maatschappelijke organisaties en inwonersinitiatieven komt. Dit komt moeilijk van de grond. Reden is dat veel fondsen (zoals het Oranjefonds, inmiddels is hiervan de tweede termijn gesloten) hun eigen noodmaatregelen treffen. 

We achten de kans iets groter dat er een provinciaal fonds komt. De provincie Gelderland en Overijssel hebben al hun eigen noodfondsen ingesteld voor de sociale en culturele sector, inclusief gemeenschapsaccommodaties. De verdeling van deze middelen gaat via de gemeenten. We lobbyen actief bij onze provincie om ook hier een noodfonds op te richten, waarvan gemeenschapsaccommodaties dan gebruik kunnen gaan maken.

Wat kan de gemeente voor ons betekenen?
Met je gemeente kun je het gesprek aan gaan over financiële situatie. Denk bijvoorbeeld aan uitstel of afstel van de huur of gemeentelijke belastingen. De gemeente kan je ook adviseren over vrijwilligersbeleid. De gemeente zal naar verwachting geen sinterklaas spelen, maar eerst samen met je kijken naar alternatieve mogelijkheden voordat overgegaan wordt tot een financiële compensatie. Zoals je weet zitten gemeenten als gevolg van de crisis ook niet ruim bij kas. Ga er dus niet vanuit dat je gemeente zal bijspringen indien er een exploitatietekort optreedt aan het einde van het jaar, maar ga hier op een constructieve wijzen het gesprek over aan. In een schrijven hebben we gemeenten opgeroepen coulant te zijn voor inwonersinitiatieven en gemeenschapsaccommodaties.

Meer over Corona

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >