Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang na 25 januari 2022

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s. Ook voor dorps- en buurthuizen betekenen de nieuwe versoepelingen dat er weer meer kan. Bij zowel Sociaal Werk Nederland als het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners komen veel vragen binnen hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of activiteiten en evenementen weer door kunnen gaan. Het is van belang te beseffen dat er juist in dorps- en buurthuizen veel grijze gebieden bestaan (juist ook vanwege het open en sociale karakter van deze voorzieningen), waardoor er discussie kan ontstaan welke activiteiten doorgang kunnen vinden. Besturen en beheerders worden opgeroepen om heldere huisregels te hanteren.

De belangrijkste wijzigingen

  • Alle reguliere ontmoetingsactiviteiten in het buurt- of dorpshuis mogen doorgaan, zonder eindtijd en zonder coronatestbewijs (CTB) of maximale groepsgrootte (zie pagina 2 van de handreiking).
  • De horeca binnen een buurthuis sluit wel om uiterlijk 22:00 uur.
  • Evenementen en horeca mogen weer; wel is een coronatestbewijs (CTB) verplicht en is de eindtijd 22:00 uur.
  • Het RIVM vraagt extra aandacht voor goede ventilatie.

Meer over Corona

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >