Handreiking buurthuizen: omgaan met de coronamaatregelen na 13 november

Training - Maatschappelijke rol & functie

Vanaf zaterdag 13 november 2021 gelden er weer strengere maatregelen met betrekking tot de bestrijding van het Coronavirus. Bij zowel Sociaal Werk Nederland als het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners komen veel vragen binnen hoe regels geïnterpreteerd moeten worden en of activiteiten en evenementen geannuleerd dienen te worden. Het is van belang te beseffen dat er juist in dorps- en buurthuizen veel grijze gebieden bestaan (juist ook vanwege het open en sociale karakter van deze voorzieningen), waardoor er vaak ook discussie kan ontstaan of activiteiten in deze fase doorgang kunnen vinden. Besturen en beheerders worden derhalve opgeroepen samen weloverwogen afspraken te maken over de doorgang of annulering van activiteiten en welke huisregels nageleefd dienen te worden; uiteraard gelden te allen tijden de basisregels ten aanzien van de 1,5 meter afstand, mondkapjes, ventilatie en handhygiëne.

Meer informatie lees je in de ‘Handreiking dorps- en buurthuizen, dagbestedingslocaties en maatschappelijke opvang m.b.t. het Corona Toegangsbewijs (CTB) en de basisregels’. Opgesteld in samenwerking met Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meer over Corona

Corona en kansen

We wilden voor de zomer weer regiobijeenkomsten houden, maar helaas kon dat om begrijpelijke redenen niet doorgaan. Daarom hebben we...

Lees meer >

De krachten bundelen

Op de persconferentie van woensdag 6 mei jl. bleef het nog onduidelijk of dorpshuizen/gemeenschapshuizen onder de regeling voor bibliotheken of...

Lees meer >