Publicaties

Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen in de Buurt is een project dat ’t Heft samen met de PG-Raad en BRIZ hebben uitgevoerd.

Daarin zijn interessante projecten om groenvoorzieningen goed te gebruiken in relatie tot de dorps- en buurthuizen geïnventariseerd. Ook hebben we bij een tweetal huizen een pilot laten uitvoeren om te kijken hoe je het specifiek inrichten van groen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, kunt aanpakken.

Jaar: 2018

Wat voor dorpshuis willen we zijn?

Een brochure voor besturen van dorpshuizen, gemeenschapshuizen, Kulturhusen, buurthuizen en multifunctionele accommodaties
Een discussie over de positie van het dorpshuis in een veranderende wereld. Welke positie claimt jouw dorpshuis in die veranderende wereld?

Modellen, voorbeelden, tips en adviezen helpen de discussie daarover te voeren.

Jaar: 2017

Landelijke Vereniging van Kleine Kernen i.s.m. ’t Heft

Buurtgeluiden

Het is belangrijk van elkaars kennis, kunde en ervaringen te profiteren. Juist dat maakt dit boekje waarin tien wijk- en dorpshuizen verslag doen van de veranderingen en omschakelingen die zij meemaken belangrijk. Er is natuurlijk niet een wondermiddel of recept voor alle kwalen. Maar deze dorps- en wijkhuizen tonen aan hoe zij zich met creativiteit inzetten voor de leefbaarheid in hun buurt.

Jaar: 2015
’t Heft

Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand gebouw voldoet aan de huidige behoefte van het dorp/de wijk, maar dat de ontwikkelingen die zich aandienen om een andere accommodatie vragen. Deze handreiking beschrijft het proces om te komen tot een integrale afweging van de ambities van het dorp of wijk en de leefbaarheidsdoelen.

Jaar: 2013
Spirato | Dorpshuizen.nl

Thuis in het buurthuis

Zet heeft in 2011 in opdracht van de provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de multifunctionele accommodaties waaronder buurthuizen en de rol die ze spelen in het beleid. Laat deze uitgave u inspireren en motiveren tot het bevorderen van ontmoeting door middel van duurzaam beleid en het creëren van een prettige plek die toegankelijk is voor iedereen.

Jaar: 2012
Margreeth Broens/Kamieke van de Riet.