Hoe word ik lid?

Lidmaatschap

De tarieven voor het lidmaatschap variëren naar draagkracht van gemeenschapshuizen. ’t Heft hanteert de volgende categorieën instellingen en bijbehorende jaartarieven:

  • Organisatie met accommodatie zonder personeel (vrijwilligersorganisatie): € 100,00 per jaar.
  • Organisatie met accommodatie met personeel tot maximaal 72 uur per week: € 147,00 per jaar. 
  • Organisatie met accommodatie met meer dan 72 uur personeel per week: € 200,00 per jaar.
  • Organisatie met meerdere accommodaties: € 100,00 per accommodatie tot een maximum van € 525,00 per jaar.

Aanvullende informatie

De gemeenschapshuizen worden versterkt door het bundelen van de krachten. Ook gemeenten en welzijnsinstellingen kunnen bijdragen aan het versterken van gemeenschapshuizen: een groepscontract met ’t Heft voor alle huizen in de gemeente biedt veel voordelen, ook voor een gemeente of welzijnsinstelling.

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap moet drie maanden voor het eind van het jaar. Indien de jaarbijdrage aantoonbaar financiële problemen gaat opleveren voor een organisatie, kan in uitzonderingsgevallen aanspraak worden gemaakt op een vermindering van de jaarbijdrage.

Inschrijven lidmaatschap

Je kunt aanmelden voor het lidmaatschap door het digitale inschrijfformulier in te vullen.