Nieuwsheft juli 2019

  • Regiobijeenkomsten Heftleden
  • Wat voor MFA/Buurt- of gemeenschapshuis willen we worden?
  • Besparingen bedrijfsvoering
  • Netwerk/klankbordbijeenkomst
  • Vraagbaak
  • Training op maat