Nieuwsheft juli 2020

  • Hoe versterk je je maatschappelijk functie en het lokaal eigenaarschap?
  • Van gemeenschapshuis naar multifunctioneel centrum; De Borg in Budel
  • Samenwerking met Profit4MO
  • Training op maat voor beheerders/bedrijfsleiders 2020
  • Actualiseren ledenbestand