Groen in de buurt

Groen in de buurt legt de nadruk op natuurbeleving voor iedereen en voor mensen met dementie in het bijzonder. Groen in de Buurt is een project dat ’t Heft samen met de PG-Raad en BRIZ hebben uitgevoerd.

Daarin zijn interessante projecten om groenvoorzieningen goed te gebruiken in relatie tot de dorps- en buurthuizen geïnventariseerd. Ook hebben we bij een tweetal huizen een pilot laten uitvoeren om te kijken hoe je het specifiek inrichten van groen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, kunt aanpakken.

Jaar: 2018