Meer dan de som der delen

Een voorziening is een accommodatie die het functioneren van de gebruikers mogelijk maakt. Het is heel goed mogelijk dat een bestaand gebouw voldoet aan de huidige behoefte van het dorp/de wijk, maar dat de ontwikkelingen die zich aandienen om een andere accommodatie vragen. Deze handreiking beschrijft het proces om te komen tot een integrale afweging van de ambities van het dorp of wijk en de leefbaarheidsdoelen.

Jaar: 2013
Spirato | Dorpshuizen.nl