REGIOBIJEENKOMSTEN

ONDERLINGE NETWERKVORMING

Uit de verschillende vragen die we via info@theft.nl  krijgen en de talrijke persoonlijke contacten met de besturen van de diverse huizen merken we hoe druk velen het hebben met het goed besturen van het huis, maar vooral ook hoeveel vragen er spelen. Tegelijkertijd zien we dat er erg veel ervaring, kennis en kunde is bij alle organisaties, maar dat we te weinig van elkaar benutten. Verklaarbaar vanwege die al eerder genoemde drukte. Daarom willen we als ’t Heft het initiatief nemen om te kijken of we in iedere regio die onderlinge netwerkvorming kunnen versterken. Om te beginnen in Westelijk Noord Brabant zullen we voor de zomer een eerste regiobijeenkomst organiseren.

DOEL

Het doel is, naast elkaar leren kennen, tweeledig;

  1. Brainstormen. Samen in gesprek over een relevant thema’s icm een presentatie van een ervaringsdeskundige.
  2. Leren van elkaar. Wat gaat er goed, wat niet en waarom niet. Hoe kunnen we elkaar helpen en ondersteunen?

ONDERWERPEN

Relevante onderwerpen die we in de afgelopen maanden uit ons contact met de buurt- en dorpshuizen hebben opgehaald zijn:

  • Het zijn van de spil in de wijk, ook voor beginnende dementie. Hoe pak je dit aan?
  • Contact met je gemeente? Hoe stel je je op en verbeter je je positie?
  • Werk je met functieprofielen voor het bestuur en hoe stel je deze op?
  • Vergrijzing van vrijwilligers en nieuwe vrijwilligers werven; do’s en don ’t’s.
  • Verdeling van sociale positie en de zorgvraag die steeds meer bij buurthuizen weggelegd wordt.
  • Hoe laat je de doelgroepen oud en jong naast elkaar bestaan?
  • Hoe profileer je jezelf? Hoe treed je als buurthuis naar buiten.

Op basis van de ervaringen in West Brabant zullen we ook naar de andere regio’s gaan. Mocht een van jullie op voorhand in zijn/haar regio al graag een dergelijke bijeenkomst door ’t Heft georganiseerd willen zien. Laat het weten en contacteer ons via info@theft.nl 

Voorbeelden

Er zijn al voorbeelden van bijeenkomsten die gehouden zijn of al gepland staan in 2024. Te denken van aan