Wat doet 't Heft?

Het voortouw nemen bij de grote maatschappelijke veranderingen: de kanteling, de versterking van de eigen kracht, de zelfredzaamheid. Wijk- en buurthuizen kunnen van betekenis zijn bij het oplossen van vraagstukken uit de eigen wijk. Dat kan gevraagd en ongevraagd. Een wijkhuisbestuur moet daarom op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijk en welke behoeften er zijn. Samenwerken met allerlei (ook nieuwe) partners ligt dan voor de hand. ’t Heft kan daarbij ondersteuning bieden.

Verbeteren van de exploitatie. Uiteindelijk moeten inkomsten en uitgaven in positieve balans zijn. ’t Heft biedt niet alleen voordelen door collectieve contracten met een groot aantal aanbieders van producten (denk aan energie, meubilair, drank, et cetera), maar helpt huizen ook met trainingen, informatie over subsidies en dergelijke.

Huizen met elkaar in verbinding brengen. Huizen leren het meest van elkaar. Door middel van bijeenkomsten maar ook door gedetailleerde informatie op een besloten website kunnen huizen bij elkaar in de keuken kijken en van elkaar leren.

t Heft

Database

Het uitgangspunt bij het bouwen van de database was een gebruiksvriendelijk systeem te ontwikkelen, zodat je gemakkelijk eigen gegevens kunt wijzigen, maar ook bij elkaar een 'kijkje in de keuken' kunt nemen.

De database bestaat uit een openbaar deel dat door iedereen is te bezoeken en een besloten gedeelte waarvoor een inlogcode nodig is. In het open gedeelte van de database vind je de profielen van alle bij ’t Heft aangesloten gemeenschapshuizen.

Advies

't Heft verstevigt de banden met de gemeenschapshuizen en bezoekt haar leden regelmatig. Tijdens een adviesgesprek kun je als lid aangeven waar je mee bezig bent, waar je tegen aanloopt, welke kansen of bedreigingen je ziet aankomen.

’t Heft begeleidt het proces bij de start van een nieuwbouwtraject en brengt vooraf alle vragen, behoeften en belangen van partijen in kaart. Ook begeleidt ’t Heft gedurende de implementatie van de nieuwbouw.

Ledenvoordeel

't Heft is een samenwerkingsovereenkomst met Profi4MO aangegaan vanaf 1 januari 2021.

Deze organisatie heeft voordeelcontracten afgesloten met een aantal leveranciers van producten/diensten die in gemeenschapshuizen/buurthuizen van belang kunnen zijn. Leden van 't Heft kunnen van deze voordeelcontracten gebruik maken.
Ledenvoordeel