Workshop gastheer/gastvrouw en voedselveiligheid

In onze buurt-/dorpshuizen wordt goed gastheerschap/gastvrouwschap en voedselveiligheid steeds belangrijker. Daarom heeft ’t Heft een training ontwikkeld voor de vrijwilligers in buurt-/dorpshuizen, die regelmatig contact hebben met klanten. Omdat deze groep vrijwillige gastheren/gastvrouwen ook vaak met horeca-activiteiten te maken heeft, wordt een combinatie gemaakt met voedselveiligheid. Bijvoorbeeld het bereiden van gerechten of het uitserveren van maaltijden.

Inhoud workshop
In de workshop komt de wetgeving aan de orde, Productaansprakelijkheid en HACCP onderdelen. Het is geen opleiding voor het certificaat. Het gaat vooral over de zorgvuldigheid in het omgaan met klanten, met specifieke klantgroepen en het belang van de hygiëne en voedselveiligheid. Op 29 juni, 30 juni en 6 juli a.s. vinden in totaal drie pilots plaats van de workshop gastheerschap/gastvrouwschap en voedselveiligheid in De Pracht (Waalre) en bij MuzeRijk (Uden). Na deze pilots wordt duidelijk of dit de goede vorm is om meer van deze workshops te gaan organiseren.

Pilots
Om te leren, hebben we in De Pracht en in MuzeRijk een pilot van de workshop uitgevoerd. Die pilots hebben eind juni 2022 plaatsgevonden. 

Uit de evaluatie bleek dat er behoefte is aan een dergelijke workshop, maar dat er meer aandacht voor de persoonlijke invulling van het gastheerschap / gastvrouwschap moest zijn. Voor de workshops, die we vanaf september 2022 organiseren, houden we met de opmerkingen rekening. Voor het najaar 2022 hebben we inmiddels voldoende aanmeldingen.

2023
Ook in 2023 vinden er een aantal workshops plaats. Het aantal beschikbare plaatsen is echter beperkt, dus moeten we mogelijk een keuze maken. Het moment van aanmelding is daarbij voor ons bepalend. Aanmelden kan per mail aan info@theft.nl.

Het merendeel van de kosten betalen we uit een bijdrage van het VSB-fonds.

Meer trainingen