Workshop voor bedrijfsleiders/beheerders van buurt en gemeenschapshuizen

Al acht keer is de jaarlijkse training voor beheerders/bedrijfsleiders georganiseerd. Bijna 100 beheerders/bedrijfsleiders hebben deelgenomen aan deze speciale driedaagse training (De achtste training start eind september dit jaar). Alle deelnemers zijn altijd vol lof over de training, maar geven ook aan behoefte te hebben aan een soort “terugkomdag”. Een paar jaar geleden heeft ’t Heft zo’n terugkomdag georganiseerd, maar toen niet de goede invulling voor deze bijeenkomst kunnen vinden. De belangstelling was gering. 

De behoefte bleef bestaan, dus hebben wij als Heft bestuur opnieuw een plan bedacht. We denken dat we nu een beter passende invulling gevonden te hebben. In de vorm van een workshop van een dag gaan de deelnemers, onder deskundige leiding, met elkaar aan de slag. Het wordt een dag waar iedereen, op zijn of haar manier, een actieve bijdrage aan levert.

Het thema voor de dag is: De beheerder/bedrijfsleider speelt een cruciale rol in het succes van een buurt of gemeenschapshuis.

Uiteraard gaat de workshop alleen door wanneer er voldoende deelnemers zijn. Bij twaalf aanmeldingen is dat het geval. De kosten voor de workshop zijn slechts € 75,00. Het is de bedoeling om in oktober/november 2022 een bijeenkomst te organiseren. Afhankelijk van de belangstelling kunnen dat meerdere workshops zijn. Wanneer je belangstelling hebt om deel te nemen, dan graag een mail sturen aan info@theft.nl. Graag naam, naam buurthuis en locatie in de mail zetten.

Meer trainingen